123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

Vývojové tendence ve svařování


Pod názvem "Novinky ve svařování v roce ..." uveřejňuje každoročně německý svářečský časopis Schweissen und Schneiden, obvykle počínaje v č. 5, rozsáhlou studijní rešerši, na které se podílejí desítky německých odborníků v oboru svařování. Práce obsahuje novinky ze svařovací techniky uveřejněné ve světové svářečské literatuře předcházejícího roku a udává tedy hlavní směry probíhajícího i očekávaného rozvoje oboru. V originálním německém textu naleznete odkazy na zdroj informací a v přílohách jsou uvedeny seznamy příslušné literatury, ze které autoři informace čerpali. Odkazů je vždy několik set.

Na našich stránkách jsme se snažili uveřejňovat ve volném překladu výtah z těchto prací, protože může být v mnohém směru pro naši svářečskou veřejnost inspirativní.

Uvedená rešerše přestala v r. 2005 vycházet, takže možnost pokračování skončila. Konec nepochybně souvisel s úmrtím p. Prof. Alexise Neumanna, který byl po desetiletí hlavní hlavou a duší programu. Je to velká škoda.

Pro značný rozsah jsou texty tématicky rozděleny do hlavních kapitol a podkapitol, aby je bylo možno vyhledat a prohlížet:

1. Materiálová základna a vývoj přídavných materiálů

1-1 - Metalurgie svařování 03 02 01 00 99  
1-2 - Svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí 03 02 01 00 99 98
1-3 - Svařování jemnozrnných ocelí a ocelí o vysoké pevnosti 03 02 01 00 99 98
1-4 - Svařování vysokolegovaných ocelí 03 02 01 00 99 98
1-5 - Svařování neželezných kovů 03 02 01 00 99 98
1-6 - Zkoušení svařitelnosti 03 02 01 00 99  98
1-7 - Svařování litinových materiálů   02     99 98
1-8 - Řezatelnost kovových materiálů 03   01 00   98
1-9 - Modelování 03 02 01 00    


2. Výrobní technologie a výrobní prostředky

2-1 - Svařování v ochranných plynech 03 02 01 00 99 98
2-2 - Svařování ocelí pod tavidlem 03 02 01 00 99 98
2-3 - Odporové svařování 03 02 01 00 99 98
2-4 - Laserové a elektronové svařování 03 02 01 00 99 98
2-5 - Svařování třením 03 02 01      
2-6 - Plazmové svařování 03 02 01 00 99 98
2-7 - Plazmové navařování 03 02 01 00 99 98
2-8 - Svařování plastických hmot            98
2-9 - Zdroje svařovacího proudu      01 00 99 98
2-10 - Roboty a systémová technika 03 02 01 00 99 98
2-11 - CAD/CAM systémy ve svařování      01 00 99 98
2-12 - Měřicí, řídicí a senzorová technika 03 02 01 00 99 98
2-13 - Normování, kvalita, dozor 03 02 01 00 99 98
2-14 - Tepelné stříkání 03 02 01 00 99 98
2-15 - Technika pájení 03 02 01 00 99 98
2-16 - Spojování v mikrotechnice 03 02 01 00    
2-17 - Mechanické spojování< 03 02 01 00 99 98


3. Projektování a pevnost svařovaných konstrukcí


3-1 - Projektování svařovaných konstrukcí                98
3-2 - Deformace a vnitřní pnutí při svařování             98
3-3 - Pevnost a výpočty             98
3-4 - Pevnost na únavu             98


4. Technika lepení


4-1 - Technika lepení všeobecně 03 02 01 00 99  
4-2 - Adheze a ošetřování povrchu 03 02 01 00 99 98
4-3 - Lepidla 03 02 01 00 99 98
4-4 - Pevnost a zkoušení lepených spojů 03 02 01 00 99 98
4-5 - Zpracování lepidel a použití lepení 03 02 01 00 99 98


Zpět na Vývojové tendence
logo welding.cz