123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

99_4-3   Lepidla

Používaná lepidla jsou stále "inteligentnější". Jejich design míří stále častěji do molekulární oblasti. Pro molekulární fixaci tenkých polymerových filmů na povrchách se používají fotochemické metody. Na těchto molekulárně přichycených vrstvách je možno polymery dále nanášet. To mohou být také lepidla.

Lepidla mohou být vytvrzována postupem, který je účinný v lepné spáře. Vytvrzování ultrafialovým zářením (UV-vytvrzování) je ideálním způsobem. Dosavadní lepící systémy s tímto mechanismem vytvrzování nejsou v mnohých směrech ideální. Je popsáno, jak je možno epoxidová lepidla elastifikovat. Doposud obvyklé epoxyprepolymery na bázi kaučuku nejsou vhodné pro UV-vytvrzovací systémy, protože zabraňují tvrdnutí. Nově vyvinuté prepolymery na bázi polyetheru to naproti tomu vyžadují.

Pomocí UV-záření je možno měnit také tavně přilnavá lepidla. Dodatečným UV-zasíťováním je možno především zlepšit:
- tepelnou tvarovou odolnost,
- odolnost k UV a chemikáliím,
- tečení při zátěži,
- transparentnost.
Nevýhodou UV-vytvrzování je, že lepidla musí být přístupná pro záření a při tom se s ním musí pracovat na transferových linkách. V těchto případech se lepidlo ozáří na tranferovém nosiči a pak se nanese na dílec. Má při tom vždy ještě vlastnosti přilnavého lepidla.

Zavedené lepící systémy se dále zlepšují i v jiných směrech. To týká např. vlhkostí síťovaných jednosložkových polyurethanových lepidel, které se v průmyslu často používají. Při jejich vytvrzování vzniká oxid uhličitý. Molekuly difundují vrstvou lepidla, tvoří bubliny a v horších případech mohou vést k vybouleninám v lepených místech. Použitím nových keramických absorberů se nyní podařilo vznikající oxid uhličitý vázat v matrici lepidla a zbránit tvorbě bublin.

Dalším příkladem jsou lepidla na bázi kaučuku. Nikdy jim nebyla použita jako konstrukční lepidla. Firma Tivoli představila za horka vulkanizovaná lepidla, která ještě při teplotách 90 oC vykazují dobrou pevnost. Hodí se proto pro lepení lemových spojů při stavbě automobilů.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz