123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

99_4-2   Přilnavost a ošetřování povrchu

Ošetření plamenem polyolefinů za účelem zpřístupnění těchto lepení nebo lakování je jako způsob již dlouho známé. Co se však při tom vlastně děje? Pomocí dnešních analytických metod je to možno určit: Nejvyšší polohy molekul polymeru oxidují. Vznikají hydroxylové, karbonylové a karboxylové skupiny, které jsou schopné intenzivně vstoupit do vzájemného působení s lepidlem. Při novém ošetření dojde k natavení povrchové vrstvy při současné plné ztrátě přídržnosti. Funkční skupiny obsahující kyslík se "potápějí" do vnitřku.

Je známé použití plazma pro aktivaci částí povrchu spoje. Byl vyšetřován vliv dusíkového plazmatu na vrstvu lepidla na nerezavějící oceli. Reakce nejsou jednotné a závisí na použitém typu lepidla. Zatímco průběh odlupovací síly s polyisobutylenem jako lepidlem je v důsledku odstraňování molekul ovlivňován spíše positivně, zhoršuje se stav s polybutylacrylátovými lepidly vlivem síťování molekul, a tím i zkřehnutím.

Bylo ukázáno, že látky způsobující přilnutí mají větší význam než jen zprostředkovat vazbu mezi povrchem substrátu a lepidlem. V multifunkčním působení byla silanovým látkám pro přilínávání dodatečně prokázáno i zpomalování koroze oceli pokryté epoxidem.

Mechanické předošetření hliníkových slitin vede při testech stárnutí lepených spojů k selhání, především při použití jednosložkových polyuretanových lepidel. U dvojsložkových epoxidových lepidel se ukazují po kartáčování nebo otryskání lepší výsledky. Rozhodující zlepšení mohou být ale dosažena kombinovaným mokrým chemicko-mechanickým procesem. Při alkalicky odmaštěných a následně brusnými nebo tryskovými prostředky ošetřených povrchách je možno dosáhnout dlouhodobou pevnost hliníkových lepených spojů, jestliže jsou Scotch-Brite-kartáče ošetřeny silanizujícím epoxidovým poloproduktem.

Další příspěvek ukazuje, že mechanické ošetření lepených ploch se může odchýlit od dosavadního způsobu. Referuje o tryskání pevným oxidem uhličitým při nízkých teplotách jako alternativě pro ošetření hliníkových lepených ploch rozpouštěcími prostředky.

Vysoká oxidační odolnost ušlechtilých kovů nás velmi těší. Svůj základ má v reakční netečnosti těchto kovů. To činí při lepení potíže. Ušlechtilé kovy však nejsou odolné proti všem látkám. Kdo nezná povlak stříbrných lžiček při konzumaci vajec? Tento proces je využíván při použití přilínacích prostředků s obsahem síry pro lepení zlata. Jsou popsány přilínací prostředky a jejich pozitivní vliv na pevnost při použití epoxidových lepidel.

Je možné zhodnotit odpadky také v technice lepení? Příspěvek ukazuje, že recyklační jehlová vlákna mohou fungovat jako prostředky pro přilínání při lepených spojích umělá hmota-kov. Přilínací vláknová vrstva slouží při procesu lepení k příjmu lepidla a přenáší přilínací síly mezi lepidlem a povrchem. Tím se zřetelně zvyšují hodnoty pevnosti obtížně lepitelných umělohmotných provazců na ocel.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz