123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

99_2-3   Odporové svařování

Velké pokroky v odporovém bodovém svařování byly dosaženy v oblasti zabezpečování kvality a v náhradách materiálů a dále při použití metody konečných prvků. Význam použití odporového bodového svařování v robotizaci ukazuje přehled produkce u firmy General Motors v Evropě v Cheshire. Bylo odvozeno v jakém rozsahu (počet robotů, počet bodů) je vhodné použití odporového svařování a jaké jsou pro tento způsob další vývojové možnosti. Byly formulovány krátké pohledy do oblastí použití a svařovacích parametrů. Byl ukázán budoucí rozsah použití robotů při odporovém bodovém svařování.

Inovací v robotizaci je použití propojených a výměnných systémů svařovacích přípravků. Pomocí unifikovaných přírub je možno provést kompletní výměnu přípravků v několika sekundách. Bez problémů je možno použít i jiné typy nástrojů jako např. upínače, nýtovací a lemovací nástroje. Podrobně je popsán systém výměnných přípravků a periférií pro jejich odkládání. Z nejnovějšího vývoje jsou ukázány výměnné nástroje o hmotnosti až 360 kg s pracovními tlaky až 320 kg.

Velká pozornost je věnována simulaci procesu bodového svařování pomocí metody konečných prvků. Byly představeny modely spojů, pomocí kterých je možno bodové spoje plechů simulovat. Byly při tom sledovány odporové bodové spoje, spoje prostřihováním a nýtováním.

Použití lehčích konstrukčních uzlů ve výrobě vede také v odporovém svařování ke kombinacím materiálů a k použití hliníku. Při nejnovějším vývoji jsou zhotovovány hliníkové sendvičové desky pomocí přetváření odporovým svařováním s recyklovatelnými nebo kovovými vložkami. Byla při tom dosažena vysoká tuhost při mimořádně nízké hmotnosti. Jako příklad je uvedena výroba kombinovaných desek s dřevotřískovými vložkami.

Jako ukázka použití lehkých kovů ve výrobě automobilů je popsáno použití hliníkové slitiny 5182-2. Jsou popsány vlastnosti bodově svařených plechů z této slitiny při statickém zatížení a při namáhání na únavu. Šetření se uskutečnila podle směrnic francouzského výrobce automobilů. Byly porovnány statické zkoušky na střih a na únavu s ocelí a hliníkem. S různými velikostmi proudu byly dosaženy různé průměry svarových čoček. Při vyhodnocování se došlo k zajímavým závěrům.

Další vývoj při odporovém bodovém svařování se očekává v oblasti simulací pomocí metody konečných prvků a v použití lehkých konstrukčních materiálů. Tuto tendenci podtrhují zřetelně probíhající výzkumné projekty.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz