123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

99_2-12   Měření, řízení, senzory

Technika řízení a kontroly procesu.
Trend v řízení robotů jde směrem k průmyslovým PC a k tvorbě sítí via Ethernet. Firma Kuka prosazuje již od r. 96 řízení robotů na bázi PC s Windows a Ethernetem. Naproti tomu Phoenix Contact staví na paralelní existenci sběrnice celého pole a Ethernetu. Siemens upřednostňuje s Profibusem transparentní spojení Ethernetu s rovinou řízení. Schneider upřednostňuje Ethernet a sensory. Rovněž u firmy Jetter je pro řízení použit Ethernet se systémovou sběrnicí mezi řídícími moduly. Jsou uvedeny další firmy, u nichž je použit Ethernet a komplexní sběrnice řídícího pole. Byla popsána skladba řízení pod Windows NT.

Senzorika pro svařovací techniku
Opakovanými předměty výzkumných prací jsou systémy pro sledování svarové spáry. Při posaném dvojkanálovém systému se jedním kanálem sleduje úhel rozevření a podle něj se upravuje šířka oscilací elektrody a druhým kanálem se sleduje svarová spára. Významným řízeným parametrem je při tom svařovací rychlost.

Pro kontrolu nanášení lepidel až k automatické inspekci montáže (motory osobních automobilů) se používají bezdotykové systémy. Nejčastěji se užívají komplexní systémy, které nejprve zpracují hrubá zjištěná data, která nemohou být přímo použita.

V průběhu více než 25 let trvajícího úsilí vědeckých i technických pracovníků získat co nejpřesnější a online řízení svařovacího procesu se znovu zkouší se střídavým úspěchem akustická emise oblouku a tavné lázně jako nosič informací. V tomto směru byl učiněn další pokrok v senzorové technice. V rámci pokusů byl graficky vyhodnocen průběh svařovacích parametrů a hodnoty akustické emise. Aby bylo možno vtáhnout do akustické analýzy přetvářecí procesy v povrchové vrstvě materiálu a z toho vznikající pnutí, byly měřeny i pohyby a reakční síly v upínacích zařízeních.

Jelikož laserové svařování získává stále na významu, stoupá i počet návrhů a ideí pro kontrolu procesu této metody. Byl představen bodový infračervený senzor, kterým lze realizovat při svařování tenkých plechů měření okamžité teploty v oblasti svařování. Měří geometrické prodloužení tepelně ovlivněného pásma a naměřené hodnoty srovnává s modelem uloženým v paměti. Pokusy s různými svařovacími parametry přinášejí také důkaz změn rozměrů pásma.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz