123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

99_2-11   CAD/CAM systémy ve svařování

Stále větší význam nabývá používání sběrnicových systémů v robotové technice. Sběrnicové systémy při tom slouží nejen pro výměnu dat uvnitř řízení, ale i pro připojení periférií. Kromě sběrnicových zařízení sensoriky, svařovacích zařízení, apod., byly poprvé představeny svařovací zdroje proudu se sběrnicemi. Byl popsán softwarový systém pro vědecky podložený svařovací postup při použití Fuzzy-technologie. Vytvářejí se data se sémantickými parametry pro tzv. features. Ty jsou pak připraveny pro plánovací prvek programu. Po tom následuje podrobný parametrický popis plánovacích objektů (svarových spojů). Na závěr pak vzniká pomocí software automatické určení svařovacího postupu. Rozhodující podklady přitom tvoří znalosti expertů vložené do Fuzzy-pravidel. Vznikající softwarové svařovací programy jsou přizpůsobeny stavu techniky a dále rozšiřovány. Tak mohl být představen modulární svařovací informační systém pro praxi.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz