123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

99_2-10   Roboty a systémy

Nově vyvinutá prostorově orientovaná vysoce přesná pohonová hlava pro servopohony se montuje v ose nebo pravoúhle na hřídele servopohonů. Jako přednost se udává snížení nákladů, menší varianty motorů a jejich vyšší otáčky při malé spotřebě energie.

Těžištěm mezinárodního výzkumu v r. 1999 bylo mimo jiné použití genetických algoritmů pro řízení robotů. Ty se pak dají použít pro generování montážních sekvencí. Pro řízení robotů byly použity neuronové sítě. Při tom byla částečně dosažena důležitá zlepšení.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz