123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

98_4-5   Zpracování lepidel a použití lepení.

Je známé objemové dávkování lepidel, např. pomocí zubových, pístových nebo šnekových pump. V jednom článku je popsáno náročné váhové dávkování dvousložkových lepidel. Elektronické váhy zjišťují aktuelní hmotnost přitékajících resp. odtékajících složek až 50x za sekundu a tuto hodnotu předávají do počítače. Jako pozitiva se udávají kromě vysoké dlouhodobé přesnosti také ekonomické výhody při prvních investicích.

Při mechanickém nanášení lepidel vyžaduje změna průběžné rychlosti přizpůsobení přívodu lepidla. Reologické vlastnosti tavidel závisejí na mnoha faktorech (především na teplotě). Při modelování procesu nanášení lepidel se koncipuje řízení na bázi Fuzzy-logiky.

Použití lepicí techniky se ve všech oblastech průmyslu rychle rozšiřuje. Automobilový průmysl je přitom stále na čele. Podrobně je popsána montáž zadních dveří osobního automobilu na bázi materiálu zpevněného vlákny. S tímto základním konstrukčním dílem jsou spojeny lepením: clona (stříkaný odlitek z plastu), kryt osvětlení poznávací značky, zadní spoiler (rovněž stříkaný odlitek) a zadní deska. Pro všechny tyto pracovní operace je nasazeno 11 robotů. Lepidlem je za studena vytvrditelný polyuretan.

V automobilovém průmyslu se stále častěji lepí na lakované povrchy. U popisovaných dílů se jedná o svařitelné tenkou vrstvou lakované jemné plechy pro stavbu karosérie. Cílem je udržení svařitelnosti v kombinaci se zlepšenou protikorozní ochranou bez dodatečných opatření jako je ošetření dutin. Řez takto ošetřeného plechu je na obr. 6. Epoxidový lak obsahuje obsahuje uzavřené zinkové částice, které umožňují přívod proudu pro bodové odporové svařování. S lepidly na bázi epoxidových pryskyřic, hotmelt-lepidel a PVC-plastisolu byly docíleny dobré pevnosti lepených míst ve srovnání s jen pozinkovaným povrchem.


Obr. 6 Schematický řez elektrolyticky pozinkovaného
jemného plechu tence lakovaného.

Pro výrobu obráběcích strojů bylo předvedeno, že patky strojů jsou možné i v lepené formě. Je zde nahrazeno svařování 4 mm tlustých plechů příhradovou konstrukcí, ve které jsou zavěšeny 1,5 mm tlusté plechy a lepením spojeny s konstrukcí a mezi sebou, obr. 7. Lepené spoje musí odolávat působení chladicích kapalin při zvýšených teplotách.


Obr. 7 Patka stroje (vnější plechy a rámy
konstrukce v lepeném provedení).

Další článek informuje o kuželových lisovaných spojích. Nejlépe se přitom osvědčila lepidla tvrdnoucí bez přístupu vzduchu, která při spojování působí jako mazací hmota, ale po vytvrdnutí zaručují vysoké hodnoty přilnavosti. Byla popsána kontrola tohoto procesu pomocí PC-řízení.

Nejnovější hit při ukládání informací je další vývoj CD k DVD (digital versatil disc). Mimo jiné je to i na základě oboustranného využití kotouče slepeného ze dvou částí, obr. 8.


Obr. 8 Schematický řez diskem DVD

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz