123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

98_4-3   Lepidla

Firma Permabond se představila s novou paletou lepidel. Její lepidla "Perma-Lok" byla charakterizována jako rychle reagující a použitelná i za extrémních podmínek (horký olej). Dalšími přednostmi je rychlé tvrdnutí, a to i na pozinkovaných plochách a na plochách ušlechtilých ocelí. Byla zdůrazněna jejich odolnost proti agresivním médiím stejně jako při kmitání a vibracích. Hlavními oblastmi použití jsou těsnění zděří a jištění závitů.

V poslední době se stále více mluví o "MS-polymerech". Jsou to polymery s koncovými křemíko-organickými skupinami podle obr. 2, které způsobují jejich zesíťování (tvrdnutí).


Obr. 2 Chemická stavba MS-polymerů

Jako lepidla mají mimo jiné tyto přednosti:

 • Vysokou pružnost.
 • Vysokou odolnost proti ultrafialovému záření a proti působení klimatu.
 • Dobrou přelakovatelnost laky se středním obsahem rozpouštědel a bez rozpouštědel.
 • Malou tvorbu sazí při působení ohně.

  Při hledání alternativních lepicích systémů s příznivějšími zpracovatelskými nebo výslednými vlastnostmi, než mají např. klasické epoxidové pryskyřice, vystupují stále více do popředí termoplastické základní materiály. V článku byly představeny speciálně modifikované bismaleimide (BMI) jako nová termoplastická tavná lepidla. Při teplotě použití 250 oC se snižuje u předváděného typu modul pružnosti ve smyku na 65% z jeho hodnoty při teplotě 25 oC.

  Jinou cestou je použití tekutých, ale ještě reaktivních akrylových lepidel citlivých na tlak, které mohou síťovat pomocí ultrafialového světla, obr. 3. Např. lepidlo se při 120 oC nanese v tekutém stavu na nosník, který se pak vede linkou s UV-osvětlením, jež nastaví určený stupeň síťování. Taková lepidla jsou vhodná pro nalepovací pásy, bitumenové fólie a výrobky pro lékařství.


  Obr. 3 Síťování reaktivních tekutých
  polymerů

  Silikonové nalepovací pásy jsou sice dražší než pásy na bázi kaučuku nebo akrylátu, ale mají některé významné přednosti a mohou být použity jako vhodné pro výklenky. Jejich předností je především nízká povrchová energie, která umožňuje vysoké přídržné síly na problematických plochách (např. polyetylén, polypropylén). Vlivem nízké přechodové teploty do skelného stavu (přechod pružný/křehký) udržují se dobré mechanické vlastnosti lepné spáry i za velmi nízkých teplot (např. do -70 oC). Jelikož se tato lepidla nedají odstranit plamenem, je jejich význam pro leteckou a kosmickou techniku zřetelný.

  Při elektricky vodivých lepidlech je známo, že pro tuto vlastnost musí obsahovat vysoký podíl (70% hmotnosti) obchodně běžných "stříbrných vloček". To lepidla zdražuje a přináší i některé nevýhody. Použitím nových superjemných stříbrných prášků, které se vyrábějí kondenzačním procesem v inertní atmosféře, je možno snížit hmotnostní podíl až na 52%.

 • Zpět na Vývojové tendence  logo welding.cz