123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

98_2-9   Zdroje svařovacího proudu

Nově byl představen počítačově řízený zdroj pro MIG/MAG svařování s vysokou dynamikou, který má kombinované primární a sekundární taktování. Elektrické řízení procesu umožňuje ve spojení s velmi dobrou dynamikou zdroje (nárůst proudu až 4 kA.s-1) procesně závislé řízení příkonu energie při pulzním svařování. Forma pulzu může být přitom řízena velmi komplexně.

Byl popsán středofrekvenční svařovací systém pro odporové bodové svařování. Nový způsob použití středofrekvenční techniky přitom zaručuje přesně řízený stejnosměrný proud a vysoký svařovací výkon při malé velikosti a hmotnosti zařízení.

Byl popsán stav vývoje zdroje proudu pro diodové laserové svařování.

V Anglii bylo vyvinuto zařízení pro svařování při zvýšeném tlaku (MIG- a plazma-svařování), a to až do tlaku 250 MPa. K tomu vyvinutý zdroj proudu musí dávat velmi vysoké napětí (nad 100 V) a je vybaven řízením přizpůsobeným podmínkám svařování při zvýšeném tlaku.

Byla ukázána nová koncepce měření pro zhodnocení elektromagnetické přípustnosti zdrojů pro WIG-svařování. Aby se zbránilo vnějším vlivům, konalo se měření elektromagnetických emisí příslušných zdrojů v uzavřené komoře. Byly formulovány body, jak je možno zlepšit elektromagnetickou přípustnost zdrojů. Nově na trhu je plně digitalizovaný zdroj proudu.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz