123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

98_2-17   Technika mechanického spojování

Pomocí tzv. Rims-techniky byla nabídnuta alternativa používat na plechových dílech spojovací elementy bez svařování. Byly k tomu nabídnuty dvě koncepce zařízení. Při první se spojovací elementy vstřelují do lisovacích nástrojů. Při druhé k tomu slouží lisovací hlavice, které se zabudují do stávajících nástrojů. Typickými uživateli této technologie jsou automobilový průmysl a průmysl domácích spotřebičů.

Uzavírací kroužkové systémy se skládají z uzavíracího svorníku, uzavíracího kroužku a pracovního nástroje. Tento spojovací prvek v sobě spojuje nerozebíratelnost nýtovací tecniky a vysokou pevnost HV-šroubů. Přitom jsou různé formy provedení. Spojení je quasi nerozebíratelné - je možno je demontovat pomocí speciálního nástroje.

Ve spolupráci s různými institucemi byla Univerzitou Paderborn vypracována přehledná dokumentace spojování ocelových plechů vyšší pevnosti pomoci tváření. Byly zkoušeny různé způsoby spojování prolisováním a lisovacího nýtování. Byly přitom přehledně zpracovány zvláštnosti při spojování ocelových plechů vyšší pevnosti a plechů s organickým pokrytím povrchu a zjištěny podmínky pevnosti.

Na spojovaných ocelových konstrukcích automobilů se velmi často vyskytují kmitavá namáhání. Clinchové a lisované nýtové spoje jsou při kmitavém namáhání optimálním řešením pro ocelové plechy vyšší pevnosti. Wöhlerovy zkoušky na těchto druzích spojů a ocelích ZStE420 (H420) a ZStE180BH (H180B) ukazují, že při malých amplitudách a dlouhé životnosti předčí odporové bodové spoje. K tomu ještě přistupuje přednost v lepším využití vyšší pevnosti oceli.

Analýza vlastností prolisovaných spojů ukazuje, jak velký vývojový potenciál existuje pro zlepšování vlastností těchto spojů a jak lze určitá řešení prakticky překonat. Přichází se na možnost zvyšovat pevnost kombinací závěrných spojů a využitím cíleného tepelného namáhání. Diskutuje se možnost kombinace prolisování se svařováním tlakem za studena pro hliníkové materiály a kombinace prolisování s měkkým pájením.

Mechanické vlastnosti prolisovaných spojů se mohou kombinací se svařování tlakem za studena výrazně zlepšit. Obsahem zkoušek byla optimalizace výrobního procesu a pevnosti spojů a dále určení charakteristických mechanických hodnot optimalizovaných spojů při použití různých hliníkových materiálů obvyklých v praxi. Byly zpracovány i technologické pokyny pro realizaci těchto spojů.

Pro stavbu potrubí byl vyvinut lisovací systém pro fitinky "mapres", kterým je možno zhotovovat silové a tvarové spoje mezi trubkou a fitinkou. Systém se skládá z lisované fitinky, systémové trubky a lisovacího nástroje. Mechanická pevnost se dosahuje definovanou délkou zasunutí trubky do fitinky a těsnost těsnícím kroužkem z butylkaučuku. Systém je použitelný pro trubková vedení všeho druhu. Montážní čas se ve srovnání s pájeným nebo svařovaným spojem sníží asi na 50%.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz