123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

98_2-15   Technika pájení

Široký rozsah aplikací pájení je v chladicí, klimatizační dopravní technice. Nejčastěji se zde používají základní materiály na bázi hliníku a mědi a ocel. Další vývoj pájení hliníku je zaměřen na nízkotavitelné pájky a jejich formy dodávání a na technologii spojování včetně technické přípravy takzvaného bezkorozního tavidla. Nová varianta pájení SiC-výměníků tepla spočívá v použití nereaktivních pájek na bázi SiC.

Byl formulován význam mědi a jejích slitin jak jako základního materiálu, tak i jako pájek. Difuzním pájením měděných folií pokrytých s jedné strany stříbrem byly vícevrstvovou stohovací technikou vyrobeny mikrochladiče. Nízkotavitelná pájka o složení CuSn15P5Ni5 v pastové formě byla vyzkoušena při pájení nové generace autochladičů. Vyznačuje se ve srovnání s chladiči pájenými měkkými pájkami vyšší pevností a vyšší odolností proti korozi.

Materiálová kombinace hliník/CrNi-ocel byla pájena pájkou na bázi AlSi bez tavidla ve vysokém vakuu a v argonu jako ochranném plynu. Byly sice dosaženy mechanicky pevné spoje, ale jejich korozivzdornost zkoušená v různých médiích nebyla vždy vyhovující.

Byla zkoušena varianta beztavidlového spojování titanu s CrNi-ocelí pomocí vícevrstvových pájek na bázi CrNiCu. Pájka byla aplikována pomocí fyzikálního pokrývání parami (PVD). Ve srovnání s běžnými pájenými spoji pomocí folie B-Ag72Cu-780 o střední pevností v tahu ca 100 MPa, byly dosaženy pevnosti ca 180 MPa.

Četné publikované články se zabývají pájením CrNi-ocelí a superlegovaných slitin pomocí nových vysokoteplotních pájek určených pro tyto účely. Pájky jsou obvykle křehké. Používají se ve formě prášků a past a nyní častěji ve formě folií vyráběných rychlým tuhnutím. V diskuzi je nanášení vrstev proti opotřebení pomocí "Brazcoat"-pájek. Se zaměřením na plazmovou techniku tavení je ve vývoji proces pájení, který zaručuje téměř bezchybné spoje mezi uhlíkovým materiálem zpevněným uhlíkovými vlákny s označením SEPCARB-N11 a molybdenovou slitinou TZM. Materiálové souvislosti při pájení nejsou s ohledem četnost parametrů stále dostatečně prozkoumané.

V praxi vznikají při pájení vady, které plynou z nedostatečných znalostí o této metodě. Pracuje se proto na softwaru, který shrne dosavadní znalosti a zkušenosti. Tento software musí ovšem podléhat trvalé aktualizaci. Byly ukázány možnosti obnovení použitelnosti vadných nebo opotřebených dílů pomocí pájení.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz