123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

98_2-14   Žárové stříkání

V souladu s hospodářským významem žárového stříkání byl zaznamenán pokrok v teoretických základech i v praktickém použití. V současné době panuje z hlediska národního i mezinárodního velký zájem na různém použití nástřiků. Může to být založeno na velkém hospodářském potenciálu. Zajímavé vývojové tendence jsou zaznamenány ve spolupráci na velkých projektech. Joint-venture mezi firmou Sulzer Hydro a CNWEP (čínský provozovatel elektráren) se zabývá ochrannými nástřiky na součásti v energetice. Bylo při tom dáno do provozu mobilní plně automatizované zařízení, s kterým je možno na místě potřeby v době řádných údržbářských odstávek nastříkávat vrstvy na turbinové lopatky a na turbinové skříně.

Na State University of New York zahájilo činnost Centrum pro výzkum žárových nástřiků. V něm spolupracují velká americká výzkumná centra. ASB Industries získali licenci pro žárové stříkání za studena z ruského vývoje pro americký trh.

Různé vědecké práce se zabývají jako hlavní problematikou vrstev a vrstvových systémů. Při tom se zpracovávají analýzy pro zlepšení použitelnosti, pro zlepšení přídržnosti vrstev a jejich životnosti, atd. Sleduje se při tom chování materiálu, závislost termomechanických vlastností na teplotě a čase, reakce na pnutí, fenomeny stárnutí, pokrok v trhlinách, atd. Použití nových analytických metod vytváří vědeckou základnu pro modelování životnosti.

Neustále se zlepšují nánosy pro techniku v lékařství. Vývoj směřuje k plazmovému nanášení s následným tepelným a mechanickým zpracováním. Výroba vysoce čistého titanového prášku pomocí speciálního hydračního-dehydračního postupu umožňuje zlepšení infiltrace mineralizovaných kostí do protéz.

Vysokorychlostní plamenové stříkání se posunulo jako samostatný proces v poměrně krátké době na úroveň plamenového, obloukového a plazmového stříkání. Bylo poukázáno na přeměny a vlastnosti vrstev. Lze nalézt rozsáhlá šetření o oxidaci, o koeficientech tření, o únavových trhlinách a o žárově stříkaných vrstvách z tvrdokovů.

Velmi zajímavý vývoj je ve vysokorychlostním kyslíkovém stříkání. Spalováním kerosinu se zde dosahují rychlosti nad 2000 m.s-1. Tento způsob se má používat pro kovy a keramiky.

Další důležité možnosti žárového stříkání, jako jsou metody rapid-tooling a rapid-prototyping, jsou sledovány několika firmami.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz