123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

98_2-12   Měřicí, řídicí a senzorová technika

Řídicí technika a kontrola procesu

Externí senzorová technika se při svařovacím procesu prosazuje jen velmi váhavě. Hlavní příčinou je požadavek na prostor v blízkosti hořákového systému, který velice omezuje přístupnost. Řešení zde pravděpodobně nabízejí mikro-elektro-mechanické systémy. Takové senzory mohou být v miniaturním provedení citlivější než jejich větší verze. Rychlostní a polohové senzory, ve kterých se velice často pracuje s čistým křemíkem, používají různé formy energie (např. Corioliho síly, optické záření), přičemž pohyb částí produkuje elektrické signály. Rovněž mohou být zhotoveny i mikroakční prvky (spínače, motory, pumpy).

Normy v oblasti měřicí techniky a zjišťování teploty se v SRN zpracovávají ve skupinách "Elektrické snímače měřených hodnot", "Senzory a aktory" a v oboru "Technika vedení". Byl uveřejněn přehled zpracovávaných norem.

Svařovací senzorika

Polarizační mikroskop Axiolab Pol, který byl koncipován specielně pro běžný provoz, zjednodušuje vyšetřování hliníku a je zvlášť vhodný pro analýzu vzorků leptaných podle Barkera. Pro obrázkovou dokumentaci metalografických výsledků je dobrým řešením mikroskopová kamera MC 200 CHIP. Integrovaná senzorová technologie zachycuje mikroskopický obrázek a zabudovaný osobní počítač vypočítává optimální čas osvitu. Pro vyhodnocování makro výbrusů byl vyvinut cenově příznivý inspekční mikroskop MX40, kterým je možno pozorovat vzorky až do průměru 15 cm. Také nová série stereo-zoom-mikroskopů (SZX12 a SZX9) byla vyvinuta pro zpracování obrázků. Software Image-Pro umožňuje počítání a měření objektů včetně znázornění histogramů. Pro zjišťování určitých objektů jako jsou póry, díry a bodová koroze na makroskopických vzorkách je k dispozici digitální kamera VISI500 se snímáním řádků, která může být použita i jako nezávislý systém bez počítače.

Jako systém včasného varování před korozí je možno použít senzoriku, která byla vyvinuta ve spolupráci několika organizací. V centru pozornosti je štěrbinová koroze, nejčastější příčina škod při korozi ušlechtilých ocelí. Pomocí dílu z umělé hmoty se vytvoří podmínky, za kterých vzniká v technických zařízeních štěrbinová koroze. V jednom systému jsou sjednoceny vlivy vytvářející štěrbiny a jejich senzory. Použity jsou elektrochemické senzory a dále měřiče teploty a tlaku, které evidují průběh koroze. Automatizací je možná on-line-kalibrace při různých teplotách, a tím i přesné měření parametrů, které jsou rozhodující pro korozi. Systém je koncipován zejména pro protékané roury a současně kryje i širokou oblast techniky zařízení. Kromě použití jako systém včasného varování, je možno jej použít již při vývoji pro volbu vhodného materiálu a pro formulaci preventivních opatření pro ochranu proti korozi.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz