123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

98_2-10   Roboty a systémy

Pro robotizaci laserového svařování jsou vhodné roboty jednoduché stavby přizpůsobené pro manipulaci se svařovaným dílem. Oblastí použití jsou díly s hmotností do 200 kg a rozměry do 1 m x 1 m x 0,5 m. Bylo zjištěno, že bezspárové upnutí dílů a dodržení konstantní polohy ohniska může být dosaženo se standardním robotem s kloubovými rameny, který je vybaven systémovou hlavou.

Při použití vysokovýkonových diodových laserů a za pomoci robotů je dosažitelná svařovací rychlost ca 10 m.min-1, přičemž odchylka rychlosti má být menší než 2%.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz