123



Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

03_4-5  Zpracování lepidel a použití lepení

Zdá se, že lepicí technika zaznamenává nyní průlom do průmyslového využívání. To dokazuje i studie "Potřeba výzkumu přístrojů ve spojovací technice z pohledu středních výrobců zařízení a systémů", která osvědčuje lepicí technice v posledních deseti letech mimořádný vývoj a pro nejbližší roky ve srovnání se spojovacími procesy vysoký vývojový potenciál. Současně byly ukázány opěrné body pro výzkumné potřeby přístrojové techniky. Ty leží beze sporu v další automatizaci ve spojení s bezpečným monitorováním procesu.

K tomu též náleží při dvousložkových lepidlech nejprve exaktní dávkování komponentů. V jednom příspěvku bylo nabídnuto řešení na bázi excentrických šnekových pump. Použití těchto pump je známé. Nové však je, že vyprázdňování zásobníku dávkování medií do mísicích systémů se uskutečňuje uvnitř jednoho jediného systému. Ten sestává z vyprázdňování zásobníku, vyrovnávacího zásobníku a robo-rozdělovačů a dále ze statické nebo dynamické míchací hlavy a z řízení.

Další pracovní krok po dávkování a míchání je nanášení lepidla na spojované díly. Pro exaktní polohování housenky lepidla je důležitý odstup mezi dýzou lepidla a dílem. K tomu může sloužit řízení odstupu, které se skládá z induktivního senzoru, řízení, předzesilovače a jedné vysokodynamické osy, která zaručuje přesnost ve vertikálním směru lepší než ± 0,2 mm.

Na příkladu uzavírání lemového spoje na dveřích aktuálního BMW byl uveřejněn popis plánování, vývoje a umístění celkového kvalitu monitorovacího systému v návaznosti na BMW-intranet. Kromě jiných obsahuje komponenty, kterými lze zjišťovat kontaminaci na lepených plochách, viskozitu aplikovaného lepidla a geometrické údaje hosenky lepidla.

Při inovačních použití je i r. 2003 v popředí automobilový průmysl. Tématem jsou vždy stále reflektory a zde především lepení nejrůznějších umělých hmot. Čistění a aktivace často velmi obtížně lepitelných materiálů pomocí fyzikálních procesů, jako např. atmosférické plazma, se stalo mezitím stavem techniky. K tomu byl ale popsán reaktivní polyuretanový systém tavného lepidla, který vlivem vlhkosti přijímané ze vzduchu přejde do smáčivého stavu, a tím dostane zřetelně příznivější profil vlastností.

Byl zpracován celkový přehled lepení ve stavbě automobilů. Ve středu zájmu stojí možnosti použití za studena vytvrzovaných dvojkomponentních lepidel v závodních a sportovních automobilech. Jako příklad byly uvedeny spojení hliníkového vodního chladiče pro hnací ústrojí s CFK-rámem u závodních vozů Audi 8 a lepení dvojplošných dveří automobilu rovněž z umělých hmot zpevněných částicemi u italského sportovního vozu.

Nakonec je třeba uvést použití lepicí techniky, které zatím není pro stavbu automobilů zcela správně oceněno. Při tzv. "Patschwork-lepení" se rovné plechové díly podle užití pomocí lepení nejprve navrství do tloušťky a teprve po více či méně proběhlém vytvrzení lepidla se tváří. Tento postup je alternativou k technice známé ze svařování, tzv. "tailored blanks", což jsou laserově svařované plechové struktury s rozdílnými materiály a/nebo rozdílnými tloušťkami.
V dalším článku bylo popsáno Patschwork-lepení, kdy výběr lepidla s ohledem na zpracovací a užitné vlastnosti možno vybrat a kdy je možno zjistit optimální vytvrzovací režimy pro lepidlo, aby se zajistily bezchybné lepené spoje. Pomocí visioplastické metody je možno předpovědět pro různé geometrie nanesenými přímkovými rastry zóny vysokých tvarových změn, a tím nejvyšší napětí při tváření lepených spojů jako pomoc pro zavedení procesu lepení. Proces Patsch-lepení je v současné době v některých automobilkách ve stavu zavádění.

Zpět na Vývojové tendence



logo welding.cz