123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

03_4-1  Lepení - všeobecně

Jaký význa mají lepicí hmoty pro hospodářství? O status quo, rámcových podmínkách a o prognóze trhu lepidel se pojednává v jednom článku. Při tom se do r. 2006 počítá se stabilním růstem 3% světového trhu lepidel. Růst je založen dalekosáhle na inovacích. Zajímavé jsou proto výdaje na výzkum a vývoj. V Německu představují nyní ca 4% objemu z obratu lepidel a leží proto výrazně výše než v ostatní Evropě s ca 2,5%, ale i výše než v mnoha jiných hospodářských oblastech Německa.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz