123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

03_2-17  Mechanické spojování

Moderní metody mechanického spojování, které jsou začleněny do klasifikace "Spojování tvářením" podle DIN 8593-5, pokračují v posledním roce v trendu stoupajícího vytlačování tepelných spojovacích procesů. Automobilový průmysl má při tom roli předjezdce, protože uznal přednosti tvářecích spojovacích procesů zejména v kombinaci s lepením a používání těchto procesů stále rozšiřuje. Kromě klasického procesu clinchování a lisovacího nýtování se rozšiřuje metoda šroubů plynule formujících otvor, protože vyžaduje přístupnost jen s jedné strany a pro nedestruktivní rozebíratelnost spojů je vhodná pro opravy. Byla ověřována alternativa procesu, která umožňuje spojování pomocí šroubů formujících otvor bez předděrování (přímé sešroubování).

Speciální mechanicko-technologické vlastnosti tvářením vytvářených spojů zatlačují i v ocelových konstrukcích částečně svařování, protože se lépe hodí pro použití při kmitajícím namáhání spojovaných dílů.

Spojovací technologie na bázi tváření, které se doposud nacházely ve vývoji, dosáhly v minulém roce zralost trhu a mohou být nyní průmyslově spolehlivě používány. Tak bylo použito kývavé clinchování, při kterém axiální zdvihový pohyb překrývá kruhový pohyb čelní plochy razníku, a dále clinchové nýtování, při kterém se používá pro clinchování "ztracený" razník, který zůstane jako nýt v vpichovém spoji. Přednosti tohoto procesu spočívají ve zmenšení spojovacích sil při kývavém clinchování, resp. ve zvýšené pevnosti ve srovnání s konvenčními clinchovými spoji.

Ve všeobecnosti nestojí další vývoj spojovací technologie v oblasti spojování tvářením na předním místě výzkumu a vývoje. Daleko více bylo cílem v r. 2003 snížit náklady experimentálního zjišťování procesních parametrů a dále možnost měření spojů na bázi tváření při konstrukci dílů. Výběr procesních parametrů má při tom umožnit použití neuronové sítě. Také první případy pro měření dílů spojených tváření jsou založeny na použití neuronové sítě v kombinaci s numerickým modelováním. Tyto nejprve pro proces clinchování ukázané metody mohou očekávat přenosnost také na jiné tvářením vzniklé bodové spoje. Cíl analytického měření, a tím i vývoj jednoduché inženýrsko-technické metody pro dimenzování bodově spojovaných dílů však zatím nebyl dosažen.

Přes vysokou hospodárnost tvářecích způsobů spojování - ne v neposlední míře pro vysokou životnost spojovacích nástrojů - zabývají se další výzkumné projekty zvyšováním životnosti, např. použitím keramických komponentů nástrojů. Cílem při tom je jejich použití pro tváření, lisování a spojování materiálů všší pevnosti.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz