123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

03_2-13 Normování, kvalita, dozor

Technické svařovací normování se v současné době nachází ve velmi inovační fázi.
Je ovlivňováno třemi proudy: - Evropské normy první generace se nacházejí ve stavu přepracování
- Vznikají normy, které v Německu nebyly nikdy dříve předmětem normovací potřeby
- Internacionální vliv např. z USA, Kanady, Japonska je stále silnější. Tím pronikají mezinárodní normovací filozofie a obsahy norem do evropského normování.
Mezinárodní normování bude mít do budoucna přednost a budou tím plněna cílová stanovení norem, která přinesou účet rostoucí integraci Evropy a globalizaci trhu.
V r. 2003 bude výborem pro normy ve svařování zveřejněno 34 norem a 18 návrhů norem. V dalším jsou výtahově uvedeny normy, které budou vydány na úseku zabezpečení kvality a ochrany práce a zdraví.

Svařování kolejových vozidel
Normová řada DIN 6700 bude po prvním uveřejnění v r. 1997 přepracována. Přepracování by mohlo být uzavřené uveřejněním DIN 6700, Svařování kolejových vozidel a jejich dílů; Díl 3: Konstrukční směrnice.
Díl 3 určuje konstrukční směrnice pro svařování kovových materiálů při výrobě a udržování v chodu kolejových vozidel a jejich částí, kromě tlakových nádob.

Laserová technika
DIN EN ISO 15616-1; 2003-05, Přejímací podmínky pro CO2-laserová zařízení pro svařování a řezání; Díl 1: Základy, přejímací podmínky.
DIN EN ISO 15616-2; 2003-05, Přejímací podmínky pro CO2-laserová zařízení pro svařování a řezání; Díl 2: Měření statické a dynamické přesnosti.
DIN EN ISO 15616-3; 2003-05, Přejímací podmínky pro CO2-laserová zařízení peo svařování a řezání; Díl 3: Kalibrace přístrojů pro měření průchodu plynu a tlaku plynu.

Nedestruktivní zkoušení
DIN EN 12517; 2003-01, Nedestruktivní zkoušení svarových spojů; Zkoušky prozařováním svarových spojů; Meze přípustnosti pro zobrazení nepravidelností tupých spojů.

Destruktivní zkoušení
DIN EN ISO 17563; 2003-05, Destrukční zkoušení svarových spojů na kovových materiálech - Zkouška krutem na bodových odporových svarech.
DIN EN ISO 17564; 2003-05, Destrukční zkoušky svarových spojů na kovových materiálech - Odporové svařování - Zkouška vnitřním přetlakem odporových švových spojů.

Hodnotitelské skupiny při tavném svařování
Po více než 10letém používání normy EN 25817 je přepracování této evropské normy a její převedení na mezinárodní standard dokončené.
DIN EN ISO 5827; 2003-12, Svarové spoje, tavné svarové spoje na oceli, niklu, titanu a jejich slitinách (bez svařování paprskem) - hodnotitelské skupiny nepravidelností.

Jeden příspěvek srovnává starou a novou normu. Celkově viděno nepředstavuje norma DIN EN ISO 5817 žádnou zcela novou normu. Obsahuje však některé důležité změny, které jsou pro praktické užívání nesporným přínosem. Poukazuje na to, že přímé použití této normy pro posuzování kvality je jednoznačně možné u zkoušek optickou prohlídkou. Pro všechny další nedestruktivní zkoušky jsou třeba zvláštní pravidla.

V dalším článku je představena nová normová řada DIN EN ISO 15607 až 15614, Požadavky a kvalifikace svařovacích procesů pro kovové materiály. Pro kvalifikaci svařovacích procesů je i do budoucna k dispozici 5 možností. Převedením normové řady EN 288 do celosvětově platné EN ISO 15607 až 15614 bude možno do budoucna celosvětově definovat jednotlivé normy pro provádění zkoušek procesů. Předpokládá se, že v r. 2004 budou k dispozici nejdůležitější normy jmenované řady.

Ochrana práce a zdraví
DIN EN 169; 2003-05; Osobní ochrana očí; Filtry pro svařování a příbuzné techniky; Transmisní požadavky a doporučená použití. Norma pevně stanovuje stupně ochrany a transmisní požadavky pro filtry, které chrání pracovníky při svařování, tvrdém pájení, obloukovém hoblování a plazmovém tavném řezání.
DIN EN ISO 15011-2; 2003-09, Ochrana práce a zdraví při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní postupy pro odběr kouře a plynů vznikajících při obloukovém svařování; Díl 2: Stanovení dávek emisí kromě ozonu.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz