123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

03_2-10 Roboty a systémová technika

Základní významné vývoje nebyly v r. 2003 zaznamenány. Naproti tomu byla prezentována řada použití se speciálními řešeními problémů. V mnoha příspěvcích byla popisována adaptace vysoko výkonných a jiných nekonvenčních svařovacích procesů na robotech. V jedné práci byly uveřejněny praktické pokyny pro MSG-vysokovýkonné svařování (MSG-HL-Schweissen), které se již řadu let úspěšně užívá ve stavbě těžkých strojů, mostů a motorových vozidel při použití robotů jako manipulačního systému. Jsou tak ošetřeny MSG-svařování s jedním drátem, se dvěma dráty, požadavky na zdroje svařovacího proudu, svařovací zařízení, podavače drátu, svařovací dráty, hořáky a roboty.

Vlivem dosažitelných vysokých rychlostí a relativně vysoké hmotnosti nástrojů při tandemovém svařování je automatizace výroba nutná. Robotová zařízení při výrobě pojízdných nakládačů až do 25 t vlastní hmotnosti, výklopníků až do 18 t a obsahy lžic až do 5 m3 zvýšila produktivitu práce ve srovnání s ručním svařováním s faktorem 4 až 5 a zajistila reprodukovatelnost kvality svarů až k blízkosti 100%. Pro svařování ramen lžíce byla použita 2 robotová zařízení. Jádrem svařovacího procesu je do robotového zařízení zabudované nově vyvinuté jednoúčelové polohovací ústrojí. Vyrábí se se svařovací rychlostí 80 cm/min, s odtavovacím výkonem více než 20 kg/h a s rychlostí podávání drátu až 30 m/min. Svary mají vynikající kvalitu.

Pozitivním výsledkem nízkých cen robotů při současném zlepšení a zjednodušení jejich obslužnosti a programovatelnosti je jejich vzrůstající používání v malých a středních podnikách při relativně malých výrobních dávkách. Např. pro vykonávání svařovacích prací přechází jeden středně veliký dodavatel od ručního svařování na robotizované při velmi širokém výrobkovém spektru - převažují kloubové závěsy, unášeče a jiné komponenty pro dopravní zařízení, filtrační zařízení a zásobovací zařízení v malých výrobních dávkách (50 až 1000 kusů) z konstrukční ocele St37 a z ušlechtilých ocelí. U robotové buňky se jedná o kompaktní zařízení s 6-osým robotem s kloubovými rameny, dvěma volně programovatelnými otočnými stoly s protilehlými přípravky pro současné osazování a vyjímání, integrovaným světelným senzorem pro sledování svarového spoje a taktilního senzoru s plynovou dýzou pro měření pozice dílu. Pro malé výrobní série, a s tím spojené časté výměny svařovaných dílů, bylo třeba vyvinout jednoduché a flexibilní upínací přípravky, aby se zabránilo dlouhým mrtvým časům při přestavbě. Zřejmými přednostmi robotové buňky je vysoká pohotovost, dobrá kalkulovatelnost svařovacích časů a stálá vysoká kvalita svarových spojů a dále redukce rovnacích prací při pozdější montáži svařených dílů.

I další podnik sází na použití robotového svařovacího zařízení pro výrobu trubkových spojů na podstavcích stolů a židlí. Jedná se o materiál St37 o tloušťce 2 až 10 mm. 11-osý systém obsahuje zdvojené orbitální polohování s nosností 500 kg a o 180° otočnou osou pro paralelní osazování během hlavního času. Podle jednotlivých dílů se vlivem dodatečných prací jeví ve srovnáním s pájením úspora 50 až 60%.

Jinou cestou jdou vývojáři Fraunhofer-institutu pro techniku výroby a automatizaci (IPA) ve Stuttgartu. Ve svém příspěvku prezentují asistenčního robota, který se skládá z plošiny a manipulátoru pro asistenci na ručních pracovištích ve výrobě. Jmenovitě byla popsána asistence při MSG-svařování. Byl formulován přehled ruční a softwarové architektury, rozhraní člověk-stroj a plán úloh a dosahu asistenčního robota.

I v r. 2003 se dále vyvíjely dílčí komponenty robotů. Jmenovat je třeba popis velmi kompaktního pohonu třecím kolem s oxidkeramickým povlakem.
Další oblast se zabývá mimo jiné mikrosystémem, což je zřejmé z řady uveřejnění. K tomuto tématu. Významným těžištěm jsou mikromontáže a z toho vyplývající výroba mikrorobotů. Další práce referuje o vývoji paralelních kinematik v této rozsáhlé oblasti.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz