123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

02_4-5  Zpracování lepidel a použití lepení

Pokroky při zpracovávání lepidel nespočívají jen ve zvyšování rychlosti zpracování, ale také ve zvyšování spolehlivosti zpracování. Základními prvky nové tzv. "Liquid-Flow-Sensorik", s kterou lze v několika milisekundách pomocí kalorimetrického principu zjistit tok hmoty, jsou speciální mikročipy. Senzorový prvek, zesilovač, A/D měnič a částečně i digitální zpracování signálu tvoří při tom na tomtéž křemíkovém čipu jednotku. To vede k dosud nedosažitelným rychlostem a přesnostem i pro velmi malá průtočná množství, a tím ke kvalitativnímu skoku v odměřovací technice i pro lepidla.

Zářením vyvolané vytvrzování lepidel vychází vstříc požadavkům na vyšší rychlost vytvrzování s vazbou na další přednosti, jako jsou v ideálním případě žádné omezení životnosti lepidla a žádné namíchávání u uživatele. V protikladu k využívání ultrafialového a viditelného světla s nevýhodou neuspokojivého vytvrzování v hloubce, nebyly zatím lasery pro vytvrzování lepidel použity. Možnosti použití Nd:YAG- a Eximer-laseru k hloubkově účinnému vytvrzování akrylátových a epoxidových lepidel byly předmětem výzkumu. Již při úzké spáře leží maximální vytvrzovací hloubky v oblasti centimetrů. Předpokladem je, aby spojované díly byly alespoň částečně transparentní. Avšak i při tradičním vytvrzování pomocí záření ultrafialovým světlem (UV) existuje pokrok. Bylo navrženo, aby se v normálních UV-zdrojích existující infračervené a viditelné záření odfitrovalo (čistý podíl UV-záření leží asi na 30%). To vede k 95% čistému UV-světlu (vlnová délka 200 až 450 nm) s výrazně nižším podílem vyzařování tepla, které působí často rušivě na substrát.

Přechodem k použití lepidel jsou rozpustné lepené spoje. To jsou speciální tavná lepidla, pro které jsou nyní používaná v lepení uzavíracích skel reflektorů motorových vozidel. Rozpustné lepené spoje přitom vycházejí vstříc směrnici EU pro stará vozidla, která vyžaduje do r. 2006 minimální recyklaci 80% hmotnosti vozidla.

Rovněž další inovační použití lepení přichází z automobilového průmyslu. Jedná se o spojování dvou dílů zadního spoileru z umělé hmoty zpevněné uhlíkovými vlákny pomocí dvoukomponentní epoxidové pryskyřice. Po tepelně urychleném vytvrzení mohl být spoiler již o jednu hodinu později leštěn, lakován a montován.

Mnohdy je třeba spolu spojovat i vypadlé materiály jako jsou zlato nebo platina s umělou hmotou PEEK (polyetheretherketon). Ozdobné prsteny obsahují programový čip s klíčem, kterým je možno otevírat zámky dveří, kufrů, apod. Nyní nejsou ani zlato ani PEEK bez dalšího slepitelné. Je možno docílit vysokou pevnost spoje pomocí speciálního povrchového ošetření zlata velmi tenkým vodním roztokem obsahujícím síru a atmosférickou plazmou pro PEEK.

Spojovací materiály nabudou na základě jejich možné optimalizace vlastností velký význam. To je současně výhled za rok 2002! Byla předvedena hliníková spojovací trubka, která může v určitých případech v sanitární a topenářské technice nahradit měděnou trubku. Na trubku vytlačovanou ze speciálního polyetylénu se pomocí lepidla připevní hliníkový pásek, který je spojen svařením na tupo. Krycí vrstvu tvoří opět trubka vytlačovaná z umělé hmoty ze síťovaného polyetylénu.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz