123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

02_4-4  Pevnost, zkoušení a výpočty lepených spojů

Spolehlivý, na bezpečných základech založený celkový výpočet nebo dimenzování lepených spojů stále neexistuje. Ale již jsou tu záblesky! Pracovní skupina složená z více německých výzkumných zařízení by mohla iniciovat výzkumy k tomuto problému. Vyžaduje se lepidlům odpovídající implementace materiálových modelů do výpočtu konečných prvků. Pracuje se na zlepšení modelu selhání za pomoci vtažení lomové mechaniky do problému. Vtaženy mají být do výpočtu i výrobní parametry. Účastníci akce informují o jednotlivých myšlenkových souborech a jejich přípravách.

Až do předložení souborných výpočtových podkladů se pokračuje v uveřejňování většinou fragmentových výsledků. Takže jedna práce se zabývá pevností lepených T-spojů. Ta je přirozeně tím vyšší, čím tužší je rohový spoj, např. vyztužený větším počtem vlepených úhelníků. Zajímavé jsou též vyjádření k místu selhání v závislosti na uspořádání stavebního dílu. Místní a při tom různě se vyskytující maximální pnutí se dají spočítat pomocí metody konečných prvků.

Elastická tlustovrstvá lepení nacházejí použití při stavbě autobusů. V jednom popisovaném případě byly pro vlepování skleněných oken uvedeny rovnice pro výpočet požadované šířky lepené vrstvy, v druhém případě se práce zabývá potahováním rámové struktury pomocí lepení. Ukázán byl vliv modulu ve smyku lepidla, modulu pružnosti potahovacího materiálu a průřezu rámu na pevnost stavebního dílu. Při tom již velmi malé hodnoty modulu ve smyku lepidla ukazují velké efekty.

Dalším předmětem výzkumu je lepení vlhkostí síťujícími ohebnými lepidly, např. pro vlepování oken. Pro kontrolu vytvrzení byla k tomu prezentována metoda magnetické jádrové rezonance (NMR), která je známa z mediciny jako jádrová spintomografie. Pomocí "NMR-myši" je možno sledovat přechod lepidla z tekutoplastické fáze do pevné pružné fáze, a tím i proces vytvrzování.

Lepidla, která mohou být vystavena dynamickému namáhání od vysoké rychlosti (tzv. "crash-pevná" strukturová lepidla), jsou již delší dobu známa a používají se ve stavbě vozidel. Aby bylo možno vyzkoušet jejich výkonnost, je třeba mít odpovídající způsob kontroly. K tomu byl popsán úderový odlupovací test (ISO 11343). Úderové kyvadlo zasahuje opakovaně do vzorku lepení až se vzorek zlomí. Jako úderová odlupovací pevnost se udává střední síla vztažená na šířku vzorku. Lepidla s nejvyššími úderovými odlupovacími pevnostmi mají také nejvyšší potenciál, aby obstála při reálné srážce vozidla.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz