123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

02_4-3  Lepidla

Při vývoji lepidel se úsilí zaměřilo na přípravu za studena vytvrzovaných dvousložkových lepidel pro téměř všechny oblasti stavby motorových vozidel. Tato lepidla s epoxidovou pryskyřicovou strukturou, která v pevnosti a v horní hranici teploty nasazení jsou horší než za horka vytvrzovaná jednosložková lepidla, by měla těmto lepidlům ve svém profilu vlastností vyrovnat. Tento požadavek použití za studena vytvrzovaných lepidel vychází ze změněných podmínek stavby motorových vozidel vlivem rostoucího podílu předem povrchově upravených plechových dílů. Podnik 3M k tomu nabízí dvousložkové konstrukční lepidlo DP 760. Lepidlová směs má dobu zpracovatelnosti do 60 minut. Po čtyřech až šesti hodinách jsou lepené spoje dále zpracovatelné a lze je zatěžovat do 200 oC. Další představitel této skupiny lepidel, podnikem Vantico vyvinutý Araldit, byl použit v lehkém vozidle ke spojování hliníkových panelů. Při 70 oC je ještě možno naměřit vynikající pevnosti ve smyku a v odlupování.

Druhý směr vývoje se zabývá lepidly pro vysoce elastické spoje. To je pole využití pro polyuretanová lepidla, která se vytvrzují dvoukomponentně nebo jednokomponentně se síťováním vlhkostí. Firma Bayer AG jde novou cestou latentně reaktivních jednosložkových polyuretanových disperzních lepidel. Vmíchané tvrdidlo je nejprve desaktivováno a uvolní se teprve při vyšších teplotách a vede pak v několika sekundách k vytvrzení. Zcela pryč od zdraví škodlivého tvrdidla Isocyanat, a tím i od polyuretanu, odchází firma Jowat s tzv. POR-lepidlem - polyolefinovým reakčním lepidlem. Tavená lepidla na bázi polyolefinů obsahují křemíkoorganické skupiny, které podobně jako u silikonů vedou pomocí pronikající difusní vlhkosti k zesítění. Jsou vhodné především pro výrobu spojovacích prvků ve stavbě užitkových vozidel.

Sekundová lepidla vytvoří - jak to mají již v názvu - velké silové působení bezprostředně po spojení dílů. Někdy je však až příliš rychlé. Podnik Loctite proto vyvinul lepidla stejného typu, při kterých existuje ještě čas minimálně 5 s pro korekturu polohy.

Rovněž ve prospěch zlepšení použitelnosti slouží nový vývoj transparentních lepicích pásů. Jimi mohou být s vysokou pevností spojovány transparentní umělé hmoty jako polycarbon a polymethylmethacrylát. Pepicí pásy jsou odolné proti UV-záření a krátkodobě snesou teplotu až 260 oC.

Přes všechny dosavadní pokroky u lepidel jsou jim na základě tepelné stálosti uhlíkového řetězce, ze kterého se organicko-chemická lepidla skládají, postaveny přírodně podmíněné hranice. Kda má vyšší nároky, musí přejít k anorganickým lepidlům. Je uvedena tabulka s vlastnostmi těchto lepidel.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz