123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

02_2-6 Plazmové svařovací techniky

Byla představena online-kontrola svařovací lázně, bodového děrového svařování a zejména kořenového provařování při plazmovém bodovém děrovém svařování. Geometrickou velikost bodové díry je při tom možno popsat vyvinutým procesním algoritmem.

Byla zkoumána možnost kontroly stability tvorby plynových kapilár při plazmovém obloukovém svařování s proměnnou polaritou. Za pomoci získaných a k regulaci svařovacího procesu použitých signálů je možno zjistit velikost bodově vytvořené díry.

Další vývoj v oblasti zdrojů proudu má i dopad na ovládání plazmového svařovacího procesu. Programovatelné multiprocesové zdroje svařovacího proudu dovolují použití různých procesů na vysoké úrovni. Tím není třeba mít pro každý svařovací proces vlastní zdroj. Udávají se malé instalační časy při současných úsporách strojních časů, jestliže nalezne přednostní uplatnění třeba i jen jeden svařovací proces a ostatní se použijí jen příležitostně. To umožňuje flexibilní průběh práce. Multiprocesová zařízení jsou sestavena modulárně a jsou přestavitelná na různé svařovací procesy.

V jedné práci byla vykonána řada přeplátovaných svarových spojů bez přídavného materiálu měkkým plazmovým procesem (tl. plechu t=2 mm) v polohách PD a PG na ocelích č. materiálu 1.4571, 1.4565 S a 1.4462 a byla zkoušena destruktivně i nedestruktivně. Zjištěním vhodných svařovacích podmínek a polí parametrů byly vytvořeny základní podmínky pro vytváření spolehlivých a hospodárných svarových spojů. Experimentálně pak následovala simulace na výrobním pracovišti typických poruch ideálního svarového spoje a výzkum jejich vlivu na výsledek svařování. Jelikož energetický příkon při plazmovém svařování je ve srovnání s WIG-svařováním koncentrovanější, dají se docílit vyšší svařovací rychlosti, vynikající geometrie spojů a velmi hladké povrchy. Dobrá odolnost proti děrové korozi spojů při svařování bez přídavného materiálu však ve všeobecnosti nebyla docílena, a to vlivem vzniku vycezenin a vlivem vyhoření legovacích prvků. Měkké plazmové svařování umožňuje při vhodné volbě svařovacích parametrů a složení procesního plynu zhotovit kvalitativně vysoko hodnotné přeplátované spoje na vysokolegovaných antikorozních ocelích. Nízké přípravné a svařovací časy a úspory na přídavných materiálech jsou ekonomicky zvláště zajímavé pro podniky ze zpracovatelské oblasti zařízení, energetiky a nádob.

Byl vyvinut tzv. "Plasma-Spot-Welder" jako speciální střídač pro plazmové bodové svařování plechů až do tloušťky 2,5 mm bez přídavného materiálu. Dají se jím svařovat různé materiály. Plazmový plyn (předběžně čistý argon) se ionizuje vysokofrekvenčním výbojem mezi wolframovou elektrodou hořáku a základním materiálem (anodou), takže vznikne oblouk. Pomocí vhodné geometrie dýzy se vzniklý plazmový paprsek fokusuje a zužuje na díl. To vede k bodově přesné koncentraci tepelné energie do oblasti svaru. Výsledkem je krátký svařovací čas a nízká tepelná pnutí. Plazmové bodové svařování má význam u dílů, které jsou přístupné jen s jedné strany a vyznačuje se také pravidelným povrchem, vysokou stabilitou oblouku a malou deformací. Dýza hořáku je rychle vyměnitelná jak u ručního tak i u automatového hořáku. Spojování plechů ve svazku na sobě je možné pomocí zvláštních plynových dýz. Softwarový program "Plasma Control Software " je vhodný pro zajištění kvality, dokumentace, průběžné kontrole procesu a pro komfortní optimalizaci parametrů.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz