123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

01_4-5  Zpracování lepidel a použití lepení

Akusticky optimální pro oblepování kotoučů motorových vozidel by bylo lepidlo s co nejnižší tuhostí a vysokým tlumením. Úloha spojení karoserie s kotoučem však z jiného pohledu vyžaduje vyhovující tuhost. Řešení problému se podařilo pomocí dvojfázového lepení způsobem Coextrusion. Při tom bylo jádro lepidla vytvořeno jako pastovitá plnicí hmota z materiálu velmi nízké tuhosti, pouzdro z podobného materiálu vyšší tuhosti, z dosavadního lepidla.

Lepené mosty se staly téměř symbolem výkonnosti lepicí techniky. Jako příklad použitelnosti byla popsána samonosná lávka z umělé hmoty, která se skládá z lepených profilů tvaru X , resp. šestihranných. Umělá hmota je zpevněna skleněnými vlákny (GFK). Lepidlem je dvojsložkový polyuretanový systém. Zjištěny byly mechanické vlastnosti, chování při stárnutí a dynamické vlastnosti GFK-spojů a ocelových lepených spojů.

Po rozsáhlé diskusi o zpracování polyuretanových lepidel, která obsahem isocyanátu mají složku zdraví škodlivou, vynořila se otázka o výši emisí těchto látek při jejich zpracování. Pro zjištění byla zřízena laboratorní emisní komora. Měření na pracovištích koncentrace isocyanátu ukazují podobný trend: Za horka aplikovaná lepidla uvolňují hlavně isocyklanát, limitovaná hodnota na pracivišti však dosažena nebyla.

Stále znovu je předmětem šetření vytvrzování lepidla a zejména jeho takové způsoby, při kterých se teplo vytváří přímo v dílci a vytvrzovací pece nejsou nutné. V minulém roce bylo popsáno vytvrzování kovových spojovaných dílců pomocí jejich induktivního ohřevu. V letošním roce stejní autoři představují vytvrzování spojů umělých hmot rovněž indukčním ohřevem. Docilují to přimícháním plnidla do lepidla. Tím vzniká teplo potřebné pro vytvrzování přímo v lepené zóně. Jako pokusný materiál sloužila vlákny zpevněná umělá hmota (SMC) a za tepla vytvrditelné jednosložkové lepidlo, do kterého bylo přidáno 10% zvoleného plnidla, magnetitu nebo feritu. Výsledné pevnosti jsou ovšem menší ve srovnání s hodnotami dosaženými časově déle trvajícím vytvrzování v peci. Bylo též ukázáno, že vytvrzování je možné pomocí mikrovlnného ohřevu. Důležitou součástí zařízení jsou omezovače mikrovln, které zabezpečují, aby se záření šířilo výhradně v oblasti vytvrzování stroje, zatímco současně mohou být dílce zařazovány do procesu. Vytvrzování lepidla tímto způsobem může probíhat 20x rychleji než při užití konvekční pece

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz