123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

01_4-4  Pevnost, zkoušení a výpočty lepených spojů

Ukazuje se, že simulace lepicí techniky je z mnoha stránek důležitý úkol. Byla uveřejněna práce, která se pomocí metody konečných prvků zabývá smršťováním lepidla v průběhu vytvrzování. Na základě jednou již popsaného modelu povrchově upraveného plechu, jsou výpočtově sledovány deformační a napěťové stavy lepicí vrstvy epoxidové pryskyřice a povrchově upraveného plechu na základě simulace procesu vytvrzování. Při tom musí být zohledněny jak reaktivní smršťování (reakční fáze lepidla), tak i tepelné smršťování (fáze ochlazování).

Pro zhodnocení výkonové schopnosti lepených struktur a jejich spolehlivého měření ve vztahu k náročnosti smršťování, k teplotě a ke korozní náročnosti a k jejich společnému působení jsou nutné znalosti o odolnosti proti stárnutí a mechanickému namáhání v kombinaci s podmínkami prostředí blízkému praxi. Jedna práce hledá odpověď, jak dalece je možno se v laboratorních podmínkách přiblížit provozní skutečnosti. Tak např. metoda intertitrováné korozní únavy musí odpovídat tomu, že se automobily zpravidla po 90% doby životnosti nacházejí v klidu.

Další práce se zabývá zjištěním vlivu chyb ve výrobě na vlastnosti tlustou vrstvou lepených spojů. Takové spoje polyuretanovými lepidly se používají ve výrobě kolejových vozidel. Jsou popsány možné druhy chyb na místně ohraničených poruchách adheze nebo trojrozměrné poruchy v lepené vrstvě. Výsledkem výzkumu je, že flexibilní jednosložkovými polyuretanovými lepidly pořízené spoje při statisticky krátkodobých namáhání dovolují velkou toleranci ve srovnání s vadami způsobenými při výrobě. Při spojích namáhaných na únavu se hodnoty pevnosti snižují zřetelněji.

Při opravách dílců je často nutné lepit na povrchy, které byly vystaveny nejrůznějším vlivům. To mohou být i látky snižující přídržnost a oleje. Při integrální výrobě za použití umělých hmot zesílených uhlíkovými vlákny (CFK) byla zjišťována kontaminační tolerance lepených spojů CFK-hliníkový plech na různé oleje (silikonové, minerální, hydraulické) pomocí válečkové odlupovací zkoušky. Pro srovnání byla použita dvě lepidla - jedno vyvinuté jako kontaminačně tolerantní pro automobilový průmysl a druhé jako vysoko výkonné pro letectví. Při zkouškách se ukázalo druhé lepidlo jako zřetelně horší.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz