123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

01_4-3  Lepidla

S konečnou platností byla opuštěna snaha o vysokou pevnost lepených spojů v tahu na smyk. Pro lepené struktury ve stavbě automobilů, jako jsou dveře, kapoty motorů a zadní kryty, hraje rozhodující roli tuhost. Lepidla nové generace pro tato použití musí být ještě "crashstabil". Tato třída epoxidových lepidel musí při dynamických zkouškách jako je zkouška ve smyku rázem a odlupovací zkouška rázem přispět k ochraně řidiče při nehodě vysokou absorpcí energie. Při zkouškách podobných spojů na uzavřených profilech musí tato lepidla ukázat pravidelný ohyb bez natržení. Tato lepidla se začala právě používat u nového BMW sedmé řady.

Především na vzduchu a na vodě hraje velkou roli téma ochrana proti ohni. Zatímco doposud byly prostředky proti ohni vnášeny samostatně nebo jako aditiva do systému vlastní pryskyřice, jsou při nejnovějších výzkumech použity reaktivní vytvrzovače na organicko fosforové bázi, které mají odolnost proti ohni přímo zakorporovanou. Vytvrzovač obsahuje současně i modifikátor tažnosti.

Lepidla vytvrzovaná za studena vykazovala zatím zřetelně horší vlastnosti ve srovnání s lepidly vytvrzovanými za tepla, a to zejména v pevnosti, tuhosti, ve skelné přechodové teplotě a v přípustnosti oleje. Nová třída dvojsložkových epoxidových lepidel vytvrzovaných za studena dosahuje již vlastnosti lepidel vytvrzovaných za tepla. Jejich nasazení ve výrobě letadel je tím možné. Také ve výrobě automobilů získávají na významu. Zde vyvstává snaha používat povrchově upravené materiály a lakování za mokra z dílen vytlačit.

"Lepení na žádost" - tedy tehdy a jen tehdy, jestliže je to požadováno - znamená pracovat s lepidly, při kterých se použije "spínač", aby vznikl lepený spoj požadovaných vlastností. Bylo to uvedeno ve spojitosti s tekutými polyuretanovými lepidly bez rozpouštědel. Byly popsány druhy "spínačů" s příklady použití.

Nakonec jedna vize do budoucnosti. Látky s tekutými krystaly se vyznačují vysokým stupněm strukturního uspořádání. Epoxidové pryskyřice s tekutými krystaly, jestliže se v tomto stavu vytvrzují (fotochemicky), vykazují zřetelně vyšší kohezní a adhezní pevnost spoje ve srovnání s isotropní strukturou. Za předpokladu, že je to spojeno s vyšším stupněm uspořádání molekul v blízkosti rozhraní mezi spojovaným dílcem a lepidlem, mohlo by to vést k novému rozvoji výzkumu v oblasti adheze.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz