123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

01_4-2  Přilnavost a ošetřování povrchu

Pro další zlepšování pevnosti a odolnosti proti stárnutí strukturních lepených spojů jsou nutné přesné znalosti struktury povrchu. To se vztahuje jak na topografii, tak i na chemii povrchové plochy. Tento požadavek se v současnosti plně prosadil. Byly např. sledovány různé povrchové úpravy hliníkové slitiny. Pro různé chemické a elektrochemické ošetření byla srovnávána topografická a analytická data o povrchu. Nejvyšší hodnoty pevnosti lepení byly docíleny při anodické oxidaci v kyselině fosforečné. V další práci byl učiněn další krok tím, že byly sledovány reakce modelových epoxidových pryskyřic na této hliníkové slitině. Z výzkumu vyplynulo, že na mořeném a na anodizovaném povrchu probíjí reakce vytvrzování rychleji (katalyticky) než na povrchu jen odmaštěném.

Již delší dobu je známo, že v automobilovém průmyslu je možno použít lepidla s vytvrzováním za horka na zaolejované povrchy. Mohou však být tyto oleje nahrazeny suchými mazacími látkami (Drylubs)? Je možno i na těchto plochách lepit? Je prokázáno, že při lepení epoxidovými lepidly s vytvrzováním za horka přijímá lepidlo olej a tato vlastnost se zvyšující teplotou stoupá. Není tedy nic zvláštního, že na hliníkových slitinách s těmito suchými mazadly a s lepidly vytvrzovanými za horka je možno docílit dobré pevnosti lepených spojů ve srovnání s mazáním minerálními oleji - tedy s takovými, při kterých byla zjištěna alespoň omezená rozpustnost v lepidle. Byly porovnány různé alternativy a sestaveny do diagramu.

Jsou silanové mezivrstvy při lepení kovů přínosem nebo nepřinášejí nic? Rozporuplné výsledky jsou způsobeny hlavně nereprodukovatelnými a ne optimálními aplikacemi. Při použití ve vodních a alkoholovodních rozpouštědlech byla prokázána velká závislost vzniku nutné hydrolýzy silanu na PH-hodnotě. Optimalizace použití zprostředkovacích mezivrstev byla prošetřena pro ocelové povrchy.

Při lepení umělých hmot musí být často neaktivní plochy předem ošetřeny. Elektrické procesy mají četné výhody. Při korona-ošetření se vyskytl návrh nahradit vzduchové chlazení skříní temperováním vodou. Při teplotě nad 40 oC se tvořící se ozon rozpadá opět na kyslík. Odsávání tím může odpadnout. Tím se otevírá možnost začít používat pro ošetření povrchů cizí plyny a aerosoly. Pro další elektrický způsob aktivace, ošetření v nízkotlakém plazmatu, bylo pro speciální umělou hmotu gravimetricky prokázáno, že lineárně s dobou ošetření nastává její úbytek. Podle očekávání jsou úbytky v kyslíkovém plazmatu vyšší než v argonu. Zvýšení povrchové energie bylo docíleno již po krátkém čase.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz