123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

01_4-1  Lepení - všeobecně

V posledních letech probíhají nepřetržitě diskuse o širším průmyslovém využití lepení. Zatímco po dlouhá desetiletí byla výroba letadel v této oblast průkopníkem, jsou nyní výroba automobilů a kolejových vozidel na čele vývoje. Při tom jde kromě nových oblastí použití především o procesní spolehlivost a o simulaci. Mnoho podniků vlastní nyní dobře vybudovaná oddělení simulace, která jsou schopná pomocí metody konečných prvků realizovat modelování a výpočty. Ta také pro lepení požadují procedury, které by umožňovaly realizovat osvědčené postupy bez stále nových a často nákladných experimentů.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz