123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

01_2-9 Zdroje svařovacího proudu

Průmyslové použití MIG-svařování se střídavým pulzním obloukem pro spojování tenkých plechů z hliníkových slitin se doposud plně nevžilo, a to zřejmě vlivem nedostatečného výzkumu nebo zastaralých zdrojů proudu. Jedna studie prezentuje mikroprocesorem řízený střídačový zdroj proudu, který by měl být vhodný pro masové využití. V rámci výzkumu byly zjišťovány vlastnosti zařízení, jako je množství nataveného drátu, vytváření svarového spoje, tolerance šířky svaru, tepelný příkon, rozložení teploty a smrštění základního materiálu. Jsou diskutovány podmínky pro vznik svařovacího proudu a impulzního cyklu a dále možnosti rychlé záměny mezi jednotlivými způsoby (svařování stejnosměrným pulzním obloukem, MIG-svařování s nízkofrekvenčním pulzním obloukem.

Je popsán vývoj střídavého zdroje proudu s "inteligentním" komutátorem. Zařízení se skládá ze čtyřech stavebních skupin - elektronické výkonové části s konstantní proudovou charakteristikou, z inteligentního komutátoru, z vysokofrekvenčního zapalování pro start procesu a z řízení na principu virtuálního stroje. Nadřazené řízení na bázi virtuálního stroje vysílá po dosažení časového bodu, při kterém okamžitá fáze polarity je ukončena, signál na "inteligentní" komutátor ke změně polarity. Ten ovládá řízení H-můstkového komutátoru a čeká na nejvhodnější přepólovací podmínky sdělované senzorikou. Virtuální stroj dává ve formě expertního systému potřebné okrajové podmínky "inteligentnímu" komutátoru - jsou to výchozí bod signálu pro změnu polarity, referenční hodnota pro vlastní změnu polarity a počáteční proud po změně polarity. Změnu polarity hlásí komutátor zpět na vitální stroj, takže při další změně polarity může pracovat s požadovanou formou křivky. Tím je možno nastavit tvary křivek proudových půlvln nezávisle na sobě. Je k dispozici zdroj střídavého proudu, jehož výchozí křivka nemá žádný vliv na průběh přepólování a na počáteční stabilitu oblouku. Je možno jím dosáhnout stabilní procesy až pod hranici 7 A, čímž je možno bezvadně zpracovávat i tenké dílce. Svarové spoje mají vysokou kvalitu, která je pozoruhodná homogenním okrajovým pásmem bez jemného rozstřiku.

Virtuální stroj je technické řešení pro všechny obloukové svařovací stroje. Pro svou flexibilitu a rychlé možnosti přizpůsobení je vhodný pro stávající, nové i budoucí typy procesu. Programování probíhá ve vyšším jazyku orientovaném na svařování s malou zásobou příkazů. Základem je expertní systém s obsáhlou databankou, která překládá komponenty virtuálního stroje pomocí specifického kompilátoru a v nejkratším času přenáší na reálný stroj. Výsledkem je svařovací stroj pro nové typy procesu, který může být v průběhu několika hodin vyvinut, otestován a optimalizován. Obsluha je velmi jednoduchá a omezuje se na zadání odtavovacího výkonu a na údaje o materiálu, ochranném plynu a o průměru drátu, resp. elektrody. Tak mohou vznikat zdroje proudu pro všechny používané obloukové metody. Podle tohoto principu byly připraveny zdroje pro WIG-stejnosměrný/střídavý proud a rovněž pulzní zdroje pro MIG/MAG pro stejnosměrný i střídavý proud.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz