123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

01_2-5 Svařování třením

Tato část je převzata z části 01_1-5 Svařování neželezných kovů

Je popsán nový vývoj a různé varianty procesu pro třecí svařování včetně výhod i nevýhod. Tak např. třecí svařování s "posuvem" (viz schema na obr. 1) je dobře vhodné pro spojování metalických pěnových materiálů, které se obvykle skládají z hliníku nebo hliníkových slitin, s konvenčními plechy. Je také možné spojit nepěnové sendvičové plechy a dodatečně je napěnit.

Byla zkoumána mikrostruktura hliníkové slitiny 2195 spojené třením s "posuvem", a to ve stavu svařeném a po cíleném tepelném zpracování. Tepelné zpracování vede ke snížení těsnosti a k vyloučení druhé fáze uvnitř a podél zrn.
Jsou popsána měření napětí, prodloužení a tvrdosti na třecích spojích s "posuvem" hliníkových slitin AA2024-T3 a AA7075-T7351.
Byly vykonány svařovací zkoušky třením s "posuvem" na hliníkových slitinách 2024-T3 a 7075-T6 používaných v leteckém průmyslu, a to ve formě přeplátovaných spojů. Byly vyšetřovány mechanické vlastnosti, a to v závislosti na rychlosti rotace a rychlosti svařování.


Obr. 1

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz