123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

01_2-17  Mechanické spojování

Spolu s vylehčováním konstrukcí náhradou oceli lehkými kovy jako je hliník a hořčík, postoupila i mechanická spojovací technika. Snižováním hmotnosti automobilů klesá spotřeba pohonných hmot a množství emisí. Při koncepci "Vylehčování konstrukcí pomocí multimateriálů" se dociluje hmotnostně optimálních struktur pomocí kombinace různých materiálů, které vedou k vysoké tuhosti celých konstrukcí. V praxi se používá více a více kombinací z vysoko pevné ocele, hliníku, hořčíku a umělých hmot ve formě multimateriálových konstrukcí. Koncepce s čisté ocele jsou pro lehké konstrukce budoucnosti málo vhodné, protože vedou k úsporám hmotnosti jen od 5 do 10%. Hliník je vlivem své specifické hmotnosti a dobrým mechanickým vlastnostem nejdůležitější konstrukční prvek. Vlivem různých technologií byly např. při Audi A8 docíleny úspory v hmotnosti 30 až 50%. Hořčíkový materiál MgAlMn (AM20-AM60) se používá ve značném rozsahu pro svou vysokou tažnost a odolnost proti vyboulení. Rovněž umělé hmoty se svými přednostmi, jako je nízká specifická hmotnost, odolnost proti korozi, neomezená možnost formování a nízká cena se běžně využívají. Tlak lehkých konstrukcí vyžaduje trvalé přizpůsobování spojovacích metod. Jako alternativy ke konvenčnímu odporovému bodovému svařování se nabízejí mechanické spojovací techniky jako prolisovací nýtování a pěchování, ale i lepení. Ve srovnání s bodovým a bradavkovým svařováním mají nýtovací a pěchovací metody tato přednosti:

  • velmi široké možnosti kombinace materiálů,
  • Vložené části z umělých hmot jsou pro proces přijatelné,
  • Relativně nízké investiční a provozní náklady,
  • žádné ohřívání spojovaných částí,
  • žádné zpracování před spojováním a po něm.

    Koncepce multimateriálových konstrukcí se může stát koncepcí budoucnosti.

  • Zpět na Vývojové tendence    logo welding.cz