123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

01_2-13 Kvalita, kontrola, dozor

Inteligentní laserový systém pro sledování spojů se osvědčil již ve více než 150 případech. Při poloautomatických i automatických svařovacích zařízeních je schopen vést svařovací hořák i podle ne zcela dobře připravených návarových hran. Během svařovacího procesu koriguje polohu hořáku výškově i příčně. Systém je schopen rozeznat všechny běžné geometrie spojů (např. tupé, přeplátované, koutové, rohové). Jeho použitím je možno při výrobě trub z nerezavějících ocelí a v automobilovém průmyslu zvýšit rychlost svařování o 10% při současném zlepšení kvality.

Byly uveřejněny další normy z řady 1011 "Pokyny pro svařování kovových materiálů":

 • DIN EN 1011-3 "Svařování - doporučení pro svařování kovových materiálů - díl 3: Obloukové svařování nerezavějících ocelí" (Vydání leden 2001).
 • DIN EN 1011-4 "Svařování - doporučení pro svařování kovových materiálů - díl 4: Obloukové svařování hliníku a hliníkových slitin" (Vydání únor 2001).
 • DIN EN 1011-3 "Svařování - doporučení pro svařování kovových materiálů - díl 2: Obloukové svařování feritických ocelí." (Vydání květen 2001).

  Jedna práce poukazuje ještě před vydáním uvedených norem na to, že jednotlivé díly normy EN 1011 jsou významným podkladem pro vydání svařovacích doporučení. Zohledňují jak svařovací chování materiálů, tak i nutných zařízení a předpisů v dílnách i na staveništích a umožňují plnit požadavky na kvalitu.

  Další práce poukazuje na to, že normování svařitelnosti nesmí být omezeno jen na obloukové svařování ocelí a hliníkových materiálů. Připraven je další návrh - díl 5 - "Svařování plátovaných ocelí" (Vydání červen 2001). V blízké budoucnosti vyjdou ještě díly 6 a 7 pro laserové a elektronové svařování.

  Po vydání směrnice DVS-EWF 1178 (Kurs pro dozorový personál pro kvalitu svarů stupeň I až IV) se diskutuje náplň tohoto pracovního místa ve srovnání s existujícím personálem pro svářečský dozor (DIN EN 719) a s personálem pro nedestruktivní zkoušení (DIN EN 473). Bylo konstatováno, že se stále více vyžaduje širší mezidisciplinové vzdělání, protože pro zkoušení výrobků jsou žádoucí i znalosti z výroby. Výchova svářečských kvalitářů je důležitým předpokladem pro certifikaci. Takto vzdělaný personál je potřebný jak pro záruky kvalita ve výrobě, tak i pro přejímací a dozorové organizace.

 • Zpět na Vývojové tendence  logo welding.cz