123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

01_2-11 CAD/CAM systémy ve svařování

Vyvrcholením roku 2001 v oboru matematické simulace a výpočtů svarových spojů byl nepochybně 6. mezinárodní seminář "Matematická analýza svařitelnosti", který se konal na Technické univerzitě v Grazu v Rakousku. Toto setkání, které se koná každé 2 roky ve spolupráci s IIW, se mimo jiné zabývá simulací svařovacího oblouku a předpovědí vlastností materiálu ovlivněného svařováním. Záznam ze setkání se objeví nejdříve v průběhu tohoto roku v edici: "Mathematical Modelling of Weld Phenomena".

Byl popsán model laserového svařování "tailored blanks", který je založen na difuzi uhlíku. Tento model byl pomocí uživatelského příkazu implementován do programu ANSYS. Pomocí tohoto modelu je možno vypočítat složky struktury nízkouhlíkové ocele po cyklu laserového svařování. Pro ocel DC04 byla tvrdost odhadnuta z podílů fází a porovnána s naměřenými hodnotami tvrdosti. Plošný rozsah zvýšené tvrdosti se podařilo stanovit uspokojivě. Externí model pro proudění v tavné lázni byl do ANSYS rovněž úspěšně integrován. Pomocí STAZ-modelu je možno zkoumat vliv proudění v tavné lázni na teplotní pole v závislosti na výpočtech tvrdosti. I přes podobnost délky tavné lázně a šířky spoje byl rozsah zvýšené tvrdosti při mikromodelových výpočtech circa dvakrát tak velký než při ANSYS-výpočtech bez zohlednění proudění. Podobně byl prokázán signifikantní vliv proudění v lázni na rozložení vnitřních pnutí.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz