123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

01_2-10 Roboty a systemy

V oblasti montážní a ruční techniky a v robotizaci pokračoval pozitivní trend předcházejícího roku. Odborný svaz "Robotika + autoamatizace" sdružuje ca 185 podniků, které zaměstnávají v současnosti 24 tis. spolupracovníků. Uvnitř robotového trhu byla poprvé uveřejněna data týkající se Scara-robotů (scara: elective compliant assembly robot arm), a to od jejich významných výrobců.

Při použití moderních komunikačních struktur je realizovatelná výměna dat v požadované rychlosti a přesnosti. Bylo to především téma Ethernet, které bylo stále více diskutováno při řešeních automatizace. Průmyslový Ethernet získá při řešeních nepochybně zvyšující se podíl.

Jako absolutní novinku označuje Motoman robotec možnost připojení až 4 robotů na jedno řízení. V synchronní spolupráci ukázaly 4 rozdílné průmyslové roboty typu Motoman UP 16, UP 20, a UP 50, jak mohou jejich ramena montovat převody bez nebezpečí kolize. Těžištěm použití je v 61% objemu zabezpečení kvality. Dalších 19% připadá na automatizaci výroby. Na pozadí "e-Commerce" a virtuálních pracovních míst byly nastartovány iniciativy, které přinesou časový předstih jak pro nabízející tak i pro uživatele. Na internetové adrese www.robotics-e-market.com je možno nalézt širokou databázi, která se průběžně doplňuje.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz