123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

00_4-5  Zpracování lepidel a použití lepení

I při zpracování lepidel platí nahradit výrobě blízké procesy simulací a doplnit je několika standardními šetřeními v laboratoři. V jednom článku jsou tak pro průmyslové použití sledovány vlhkostí síťovaná jednosložková polyuretanová lepidla. Rheologické vlastnosti lepidel byly zjišťovány dynamickým kmitavým rheometrem. Výsledky byly prakticky využity při přečerpávání lepidel k zabránění tahu vláken při sejmutí nanášecí dýzy po skončení nanášení lepidla a pro zabezpečení polohové pevnosti aplikovaných housenek lepidla.

V závodě BMW Regensburg se pomocí robotů denně lepí a lemuje až 1200 zadních dveří nové 3. řady. Při tom mají velký význam rovnoměrné nánosy lepidla. Moderním kontrolním systémem na bázi infračervené senzorové techniky je možno bezdotykově sledovat aplikaci lepidla. Systémem je možno kontrolovat i stopy lepidla při roztíracích a stříkacích procesech.

Pro lokální vytvrzování lepidla se hodí vysokofrekvenční střídavá pole. Při nich je možno dosáhnout u lepidel vytvrzovaných za tepla po indukčním vytvrzovacím čase 60s až 84 % hodnot pevnosti dosažitelné při vytvrzování v peci (80 oC/30 min). Lokální příkon tepla je možno docílit i laserem. V jedné práci jsou navrženy diodové lasery jako zdroje tepla pro upevňování skleněných čoček pomocí tavné lepidlové fólie do pouzder z polykarbonátu zpevněného uhlíkovými vlákny.

Snížení hmotnosti karosérie osobních automobilů je možné použitím různých materiálů v kombinaci. Je popsán příklad dveří vyrobených z hliníku a hořčíku, kde hlavní výrobní technologií v sériové výrobě je lepení.

Ačkoliv je vysoká výkonnost lepidel na bázi polymerů již delší dobu prokázána, používají se ve stavebnictví na nosné konstrukce jen zřídka. Je to částečně způsobeno i přístupem dozorčích orgánů, které se k připuštění těchto konstrukcí vyjadřují. Hlavně je to závislé na možnosti důkazů, které musí být normovány. To je evropsky na dobré cestě.
Jedná se přitom o tyto specifické požadavky:
- Důkaz dlouhodobé přilnavosti jak při stálých, tak proměnných nárocích.
- Proces bez nutnosti destrukčních zkoušek jako výstupní kontroly.
- Důkazy chování při požáru pomocí simulace a laboratorních zkoušek, zhodnocení chování dílců při skutečných požárech.
- Pomoc při školení odborného personálu.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz