123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

00_4-2  Přilnavost a ošetřování povrchu

Za pomoci speciálních texturovacích způsobů je možno při výrobě jemných plechů pro automobilový průmysl vytvořit na povrchu přesně definovanou topografii. Cílem tohoto výrobního kroku je optimalizace povrchu pro příjem oleje a mazadel. A jak se tyto texturovací procesy projevují při lepení?
Systematické výzkumy ukázaly, že při identickém chemickém složení povrchu nemá topografie plechu při použití obvyklých epoxydových lepidel žádný vliv na pevnost a na odolnost proti stárnutí lepených spojů.

Byly studovány problémy odolnosti proti stárnutí u hliníkových lepených spojů při použití epoxidových lepidel. Jako ošetření předem bylo použito tryskání - vařící voda - silanový prostředek pro přilnavost, což je srovnatelné nebo lepší než ošetření anodickou oxydací v kyselině fosforečné. Ošetřením vzniklé hydratizované oxidické filmy se ukázaly ve spojení se silanem jako velmi odolné proti korozi a nabízejí se jako alternativa k chromátovým primérům, které jsou pro prostředí velmi škodlivé. Na odolnost proti stárnutí lepeného spoje má vliv nejen ošetření povrchu, ale i lepidlo. Další práce referuje o epoxidových lepidlech pro sklo, které při působení vody nabírají hodně vlhkosti a pevnost spojů pak rychle klesá. Náhrada hydroxylových skupin v lepidle atomy vodíku může výrazně snížit pronikání vody.

Chemické a topografické ošetření povrchu spojovaného dílu mají vliv na strukturu povrchu vytvrzovaného lepidla, a tím na mechanické vlastnosti spoje. Hodnotit tyto gradované struktury od spojovaného povrchu až po povrchem ovlivněné lepidlo se daří pomocí metody mikrotermické analýzy označované krátce m-TA. Po anodické oxidaci povrchu hliníku vykazují oblasti epoxidového lepidla v blízkosti rozhraní (odstup několik mikrometrů od povrchu kovu) vyšší hustotu síťování než oblasti vzdálenější (odstup 30 mikrometrů). Tento závěr byl přisouzen zjištěným přechodovým teplotám skla, které byly v blízkosti povrchu kovu o 20 K vyšší než v uvedené větší vzdálenosti.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz