123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

00_4-1  Lepení - všeobecně

Přehled literatury v r. 2000 plynule navazuje na přehledy z předcházejících let. Vzhledem k různorodosti materiálů používaných u perspektivních výrobků a ke zvyšujícímu se podílu předem povrchově upravených materiálů se zvyšuje zájem o spojovací techniky s malým příkonem tepla. To nabízí lepení. Přitom je stále častěji konstatováno, že pro jeho spolehlivé uplatnění nepostačují současné znalosti personálu. K již známému systému kvalifikace personálu pro svařování přibyl nyní i odborný inženýr pro lepení. První kurs, který byl připraven v pracovní skupině DVS, startuje v tomto roce v Centru lepení v Brémách a má rozsah celkem 324 hodin.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz