123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

00_2-9 Zdroje svařovacího proudu

Použití digitálních signálních procesorů umožňuje plnou digitalizaci zdrojů svařovacího proudu. Charakteristika oblouku se vytváří pomocí sofwaru. Komunikace mezi zdrojem a periferií (posuv drátu, dálkové ovládání) probíhá po sériové sběrnici. Svařovací parametry jsou ve formě databanky uloženy v elektronické paměťové jednotce ve zdroji. Trend v ovládání zdroje odchází od displejových zadávacích polí a vrací se opět k jednoknoflíkovému ovládání. Je popsán zdroj svařovacího proudu, který umožňuje přizpůsobení charakteristiky proud-napětí k podmínkám oblouku. Tento systém byl vyvinut pro obloukové svařování plechů velké tloušťky páskovými tavnými elektrodami.

Další práce popisuje výzkumy vlivu způsobu modulace MSG-impulsních zdrojů na svařovací výsledek. Sledovány byly změny charakteristiky oblouku a charakteristiky průvaru u ocelí a u Al-slitin při změnách vzdálenosti kontaktní špičky. Praktikům tím byla dána k dispozici pomoc při rozhodování o výběru vhodného zdroje.

Byl popsán svařovací proces, při kterém svařovací zdroj řídí svařovací proud selektivně podle fází procesu (phasenselektiv). Příkon energie do dílce může tím být přizpůsoben optimálně k požadavkům procesu. Základní princip tohoto řízení procesu - nazvaného "Chop-arc" - spočívá v tom, že přivede MAG-oblouk pracující v oblasti krátkého oblouku po zkratu znovu k zapálení a po volném uhoření drátu přeruší přívod proudu až do doby dalšího zkratu.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz