123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

00_2-17  Mechanické spojování

Technika mechanického spojování se vyvinula jako pravá alternativa ke svařování, protože zejména při obtížně svařitelných materiálech a materiálových kombinacích nabízí rozhodující přednosti, např. nevzniká žádné metalurgické ovlivňování základního materiálu tepelným příkonem. Problematikou se zabývá velký počet uveřejněných prací.

Mezi mechanickými spojovacími způsoby dává zejména clinchování mimořádné možnosti použití, protože vyniká vysokou hospodárností a snadnou realizovatelností. Nejsou při něm nutné žádné přídavné materiály, což je i při pozdější recyklaci pozitivní.

Byly popsány některé nové varianty od různých výrobců. Při tom jde jak o další rozšíření možností clinchování na křehké materiály, tak i o snižování síly při procesu. Byla popsána varianta procesu, při kterém trojdílná matrice vykazuje mimořádné přednosti při výrobě bílého zboží.

Kromě clinchování pokračuje vývoj v oblasti nýtování. Bylo popsáno radiální (kývavé) nýtování, při kterém je k axiálnímu pohybu přidán ještě radiální. Tato varianta nýtování se vyznačuje silně redukovanou nutnou spojovací silou, protože se pronikající nýt jen částečně zařezává do materiálu. Kinematika procesu může být realizována jako dvoj- nebo trojdimenzionální pohyb s různými nástroji.

V návaznosti na vývoj radiálního nýtování následovalo přenesení této kinematiky na proces clinchování. Vznikla přitom varianta "kývavého" clinchování, které se podobně jako u radiálního nýtování vyznačuje velmi redukovanou silou (o 50 až 70%). Viz obrázek.

Mechanické spojování se může použít jako způsob při hybridních spojích, především v kombinaci s lepením. Byl popsán další hybridní proces, tvarové a silové spojování v kombinaci s materiálovým spojením na bázi svařování za studena. Ukázalo se, že se při této kombinaci může pevnost spoje zvýšit až dvojnásobně, při čemž není třeba žádný větší mechanický nárok. Na základě poznatků při tom získaných byl možný vývoj s jedné strany zcela rovinného spoje - rovinného bodu. Při tomto způsobu, ve srovnání s jinými způsoby rovinných clinchových spojů jednostupňově získaných, mohou být kombinacemi se svařováním tlakem za studena dosaženy téměř stejné pevnosti spojů jako při dosavadních mechanických spojích.

Z dalších uveřejněných prací je zřetelná mnohostrannost použití a vývojových směrů mechanického spojování. Jako příklad lze uvést možnost použití lisovaných matic a svorníků. Dalším příkladem je rychlouzavírací systém, který se vyznačuje konstantním točným momentem a vysokým počtem obslužných cyklů.

I při mechanickém spojování roste podíl automatizace. Byl popsán způsob kontroly připojovaných šroubových systémů přes internet. Tím se zlepšilo nejen zabezpečení kvality a údržby, ale i rychlá výměna při výpadku přístroje.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz