123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

00_2-15 Technika pájení

Na nejdůležitější konferenci o pájení v r. 2000 v Albuquerque, USA, byly formulovány rozhodující vývojové trendy měkkého, tvrdého a vysokoteplotního pájení.

Za nejdůležitější témata se považují:

 • Tvrdé pájení hliníku a jeho slitin
 • Pájení spojovacích a intermetalických materiálů
 • Spojování skla a keramiky
 • Oblasti použití indukčního a pecního pájení
 • Možnosti použití nových nosičů energie při pájení
 • Spojování tepelných výměníků a trojrozměrných struktur
 • Bezolovnaté měkké pájení
 • Vývoj pájek a jejich modifikací

  Z velkého počtu publikovaných prací v r. 2000 k tématice pájení vyšla tato nejzávažnější témata:

  Pro oblast měkkého pájení je to jednoznačně substituce olovnatých pájek a přestavba technologií pro výrobu stavebních dílců a přístrojů v elektrotechnice a elektronice při použití nových bezolovnatých zvlášť měkkých pájek. Pohonnou silou tohoto vývoje jsou poptávka trhu, trend k technologické kvalifikaci stavebních skupin pro vyšší teploty a zákonodárné aktivity vedoucí k zákazu olova v elektropřístrojích.
  Zatímco v Evropě se zákaz používání olova očekává od r. 2004, je Japonsko v bezolovnatém procesu jednoznačně vedoucí a požaduje je zavést u všeho spotřebního zboží. Budoucí používání bezolovnatých pájek v EU a k tomu nutné normování ponechává zatím některé otázky otevřené, a to také s ohledem na přednostní používání pájek na bázi cín-stříbro-měď jako budoucích pájek. V USA se naopak předpokládají pájky na bázi cín-stříbro-vizmut.

  Při očekávaném přechodu na bezolovnaté pájky může podle uveřejněných prací dojít k těmto problémům:

 • Nenajde se žádná alternativní slitina, která splňuje všechny požadavky
 • Teplotní odolnost současných dílců v bezolovnatém procesu je nedostatečná a vyžaduje použití dílců s vyšší teplotní odolností
 • Pájecí zařízení nejsou vhodná pro vyšší teploty a při použití reflow-procesu bude procesní okno menší
 • Musí být ještě přezkoumáno nasazení inspekce pájecích zařízení
 • Přípustnost bezolovnatých pájených spojů není ještě plně prozkoumána

  Výzkumný ústav pro neželezné kovy ve Freibergu, SRN, vyvinul bezolovnaté pájecí pasty pro teploty do 150 oC. Řešení výše teplotně zatížitelných a bezolovnatých pájek vede k pájkám s vazbovou reakcí. U těchto pájek se jedná o kombinace pájecích prášků ze slitin cín-měď (SnCu1) a cín-stříbro (SnAg3,5), které se míchají v určitém poměru s paladiem jako reakční příměsí.

  V oblasti tvrdého pájení se velký počet uveřejnění zabývá materiálovou skupinou hliníku a jeho slitin. Byly zde popsány výzkumy pájení plamenem pomocí nekorozivních tavidel a pájení pomocí nízkotavitelných slitin na bázi Al-Si-Cu-Sn jako přídavných materiálů. Bylo popsáno průmyslové použití Al-pájek pro oblast výroby tepelných výměníků. Kromě pájení masivních Al-materiálů je předmětem výzkumu i pájení pěněného hliníku. Byly docíleny reprodukovatelné pájené spoje masivního hliníku (AlMgSi0,5) a hliníkovou pěnou (AlMg0,4+0,4% hmotnostního podílu TiH2) pomocí pájení plamenem a pájení v peci pomocí nekorozivních tavidel.

  Vývoj a zpracování vysokoteplotních slitin na bázi intermetalických slitin má pro automobilový, letecký a kosmický průmysl stále větší význam. Několik článků se zabývá pájením titan- a niklalumidů. Kromě svařování třením bylo použito i beztavidlové pájení v peci, a to jak pro stejnomateriálové tak i pro různomateriálové spoje.

 • Zpět na Vývojové tendence  logo welding.cz