123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

00_2-12 Měřicí, řídicí a senzorová technika

Technika řízení a kontrola procesu

Byla popsána robotová jednotka MSG-svařování, která může být přes internet na dálku kontrolována a udržována. Obsahuje videokamery a obloukový senzorový systém pro průběžnou kontrolu kvality. Informace získané z tohoto systému je možno sloučit s daty získanými z řídicího počítače, řízení robota a inteligentního svařovacího zařízení a pomocí standardního web-browseru uvést do sítě intranetu nebo internetu. Tato "web-page" je vytvořena tak, že jsou možné interakce mezi inženýrem a svařovací jednotkou. Tak je možno např. pohybovat kamerami, snímat průběhy proudu a napětí v závislosti na průběhu svaru, snímat data ze systému kontroly kvality a analyzovat je. Systém kamer byl použit ke kontrole uzavřené laserové výrobní jednotky pro Audi A2. Pomocí vizuálně zjištěných odchylek v kvalitě je možno pomocí softwaru MACROB optimalizovat proces. Výpočet optimálních svařovacích parametrů probíhá za pomoci Fuzzy-logiky.

Svařovací senzorika

Optické senzorové systémy zaznamenaly i v r. 2000 další rozvoj. Bylo popsáno zařízení pro přípravu svarových ploch, které zabezpečuje přesnost výšky otupení lepší než 0,5 mm u přímých i zakřivených spojů. Pomocí laserové kamery se kontinuálně snímá poloha hrany plechu a pomocí řízení se nastavuje správná poloha hořáku.

Nový systém řízení pro svařovací roboty pracuje s metodami neuronové sítě a Fuzzy-logiky. Oblast svaru se pozoruje CCD-kamerou s vysokým rozlišením a se zabudovanými filtry. Kromě toho se snímají mikrofonem i akustické signály. Nový systém umožňuje on-line kontrolu celého procesu. Popsaný prototyp umožňuje řídit vlastnosti spoje jako je geometrie, oblast tavení a závaru spoje, stabilita oblouku a přeměna materiálu. Současně je možno zabránit vadám svaru. Podobný vývoj je představitelný i při zavedení radarové senzoriky do svařování. Přitom radarový senzor vykazuje vlivem své relativně dlouhé délky vlny ca 3 mm ve srovnání s optickou senzorikou, resp. světelnou senzorikou specifické přednosti při použití ve svařování. Radarové vlny jsou přitom necitlivé na vysoké teploty, na plyn při svařování a na světlo. Byly popsány základy radarové senzoriky, použitelné senzory a možnosti vyhodnocování signálů.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz