123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

00_2-11 CAD/CAM systémy ve svařování

Stále větší význam nabývá simulace procesních kroků pro předpověď určitých vlastností výrobku. Uveřejněné práce představují systémy, při nichž se z CAD-dat odvozuje model na bázi konečných prvků. Na základě tohoto modelu je možno provést pevnostní výpočty pro bodově svařené struktury. Uspořádání svarových bodů může být v modelu variantní, což umožňuje optimalizaci konstrukce s ohledem na statickou a dynamickou pevnost.

Nový impuls k průběžné automatizaci se představuje na příkladu zpracování laserovým paprskem pod označením APS (autonomní výrobní jednotka). Zatímco při dosavadní výrobní koncepci Taylorismu a automatizace (CJM), která spočívá na dělby práce a úloh a na předávání redukováných nebo vytvořených informací od člověka ke stroji, pracuje APS s dělbou funkcí a kooperace mezi člověkem a strojem. APS umožňuje decentralizované integrované plánování, integrované kontinuální zkoušení kvality, integrovanou kontinuální kontrolu procesu a selektivní kaskádové zpětné kroky. Při APS tečou procesová data mezi modulem plánování a procesním počítačem a dále mezi dílci uživatele a CNC-řízením. Toky informačních dat běží mezi aktory, sensory, procesním počítačem, CNC-řízením a plánovacím modulem. Aktory a sensory mají svůj vlastní tok procesních dat spojených s polohou materiálu v lince, jeho uchopováním, upínáním a zpracováním. Výměna s okolím se týká CAD-dat a zakázkových dat a dále toku polotovarů a výdejem nástrojů. Několik APS je možno vzájemně provázat pomocí systému výrobního toku a kanbanu(?).

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz