123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

00_2-10 Roboty a systemy

Těžištěm mezinárodního výzkumu v roce 2000 byl mimo jiné vývoj a použití systémových modelů sloužících pro zlepšení řízení robotů. Tak bylo programování obloukových svařovacích robotů zjednodušeno pomocí geometrického modelu. Je popsáno modelování svařovacího robota s obloukovým sensorem. Celkový model se skládá z modelu robotové kinematiky, modelu MSG-svařovacího procesu a modelu obloukového sensoru. Model je vhodný pro analýzu dráhové přesnosti robotových systémů.

Jedna práce popisuje algorytmus pro posouzení bodů na kruhové ploše. Používá se pro robotové svařování připojovacích nástavků na trubku sběrače při výrobě parních generátorů. Těžiskem jsou při tom výpočty zabezpečující kvalitu, uspořádání a vyrovnání nástavků. Pod označením act/weld byl představen CAD/CAM-software, který pod uživatelsky přijatelným Windows-systémem může být použit pro off-line programování svařovacích robotů všech druhů.

Mnoho příspěvků referuje o aktuálním použití robotů. Jeden se např. zabývá použitím 12ti osového robota pro docílení větší flexibility a vyšší produktivity při tandemovém svařování. V dalším je popisováno použití robotů při výrobě tlakových nádob. V dalším je popsán vývoj opravářského robota s paralelní kinematikou. Je možno jej použít pro navařování s následujícím tvarovým přebrušováním a leštěním.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz