123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

00_1-8 Řezatelnost materiálu

Tepelné řezací procesy hrají ve svařovací technice a v přípravě materiálu velmi důležitou roli. Jelikož řezání kyslíkem, plasmou a laserem jsou v mnohých případech konkurenční procesy, bylo v uveřejněné práci provedeno srovnávací šetření směrem ke zvyšování řezacího výkonu a ke zlepšení kvality řezných ploch. Přitom se pod pojmem kvality řezu rozuměly především geometrické nepravidelnosti.

Byla nalezena řada článků s náměty - Úspěšné použití neuronových sítí pro předpověď kvality řezu při plasmovém řezání - Působení technologických provozních parametrů na kvalitu řezných při kyslíko-plasmovém řezání - Vývoj nových speciálních hořáků a strategií při plasmovém řezání v okruhu nižších tlouštěk plechů - Přehled použití laserového řezání v automobilovém průmyslu - S CO2 laserem je možno na plechách z ocele a Al o tloušťce 1 mm dosáhnout rychlosti přes 30 m/min.

Ačkoliv je velká pestrost v používaných plynech a na hranách tepelných řezů jsou velké ochlazovací rychlosti, a tím mohou nastat extrémní ovlivnění materiálu, je jen ojediněle referováno o negativních vlivech na materiál. Jeden článek upozorňuje, že při laserovém řezání ocele obvyklé plyny O2 a N2 není možno použít pro řezání Ti a Ti-slitin, protože způsobují vznik křehkých vrstev. Jako řezný plyn se doporučuje argon.

Jeden článek referuje o vzniku trhlin na volných řezných plochách při řezání kyslíkem. Ve stavbě lodí při výrobě připevňovacích prvků z materiálu ABS AH 36 se překryly vlivy kyslíkového řezání s tvářením za studena. Tím vzniklo takové ovlivnění, že martenzitická struktura na hranách způsobovala vždy trhliny.

Uveřejněné pokyny dávají možnost vzájemně kriticky posoudit vlivy metalurgických nepravidelností na tepelných řezných hranách a posoudit řezatelnost hlouběji. V prvním kroku tak bylo učiněno s normou DIN 32516 "Tepelná řezatelnost kovových dílců". Norma definuje tepelnou řezatelnost jako rezultující výsledek dílčích ohodnocení materiálem podmíněné řezatelnosti, výrobně podmíněných možností řezání a konstrukčně podmíněnou bezpečností řezů.

Zpět na Vývojové tendencelogo welding.cz