123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

Katalog dodavatelů svařečské techniky
(orientační)

Katalog je volně zpracován podle různých dosažitelných podkladů, zejména podle katalogu výstavy Welding 2006 a pro základní členění používá analogický systém.

Katalog má sloužit jako základní orientace pro návštěvníky webstránek welding.cz a a nedělá si žádné nároky na úplnost nabídek.
Změny oběma směry je možné uskutečnit kdykoliv, příp. návrhy zašlete na adresu
lukasek@welding.cz.

  1. Stroje a zařízení pro svařování a navařování plamenem a pro řezání kyslíkem

  2. Stroje a zařízení pro svařování, navařování a řezání elektrickým obloukem

  3. Stroje a zařízení pro žárové nástřiky

  4. Stroje a zařízení pro svařování elektrickým odporem

  5. Stroje a zařízení pro svařování tlakem (tření, difuze, ultrazvuk)

  6. Stroje a zařízení pro ostatní metody svařování, navařování, řezání a pájení (plazma, laser, atd.)

  7. Přídavné a pomocné materiály

  8. Manipulační a automatizační prostředky pro svařování

  9. Prvky, stroje a zařízení pro svařování ostatní (odsávání, filtrace, pneu prvky, defektoskopie, atd.)

Zpět na welding.czlogo welding.cz