123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

Evropská federace národních inženýrských asociací - FEANI

(www.feani.org)

Evropská federace národních inženýrských organizací - FEANI je nevládní mezinárodní organizace působící na evropském kontinentě. Byla založena v r. 1951 na základě iniciativy sedmi evropských zemí.

Hlavním cílem FEANI je hájit profesionální zájmy inženýrského stavu v Evropě. Sjednocuje inženýry všech oborů na bázi společných zájmů, jedná jejich jménem a reprezentuje je u mezinárodních organizací a u politické reprezentace Evropské unie. Usiluje o zvýšení společenské prestiže inženýrského stavu v Evropě a o praktické uznání vysoké odborné úrovně, kompetence a kvalifikace svých členů. Podněcuje zvyšování úrovně studia na vysokých školách a propaguje další vzdělávání v postgraduálním celoživotním kvalifikačním vzdělávání. Systémem akreditací škol a titulů EUR ING vytváří FEANI podmínky pro pracovní mobilitu inženýrů v rámci Evropského kontinentu i v celém světě.

V letech 1951 až 1995 vzrostl počet členských zemí FEANI až na současných 27 evropských států. ČR je členem FEANI od r. 95. Sídlo FEANI je v Paříži.

Členská základna členských organizací je více než 1,5 mil. inženýrů. Ti prostřednictvím svých národních komitétů formulují politiku FEANI, kterou pak realizují volené orgány FEANI. Nejvyšším orgánem je valná hromada složená ze zástupců členských zemí. Mezi valnými hromadami konanými jednou ročně (v září) realizuje její usnesení a politiku volený výkonný výbor v čele s prezidentem.

FEANI má v současné době tři pracovní komise.

Evropská monitorovací komise (EMK) spravuje tak zvaný Registr udělených titulů EUR ING a Index akreditovaných inženýrských škol a studijních oborů členských zemí. Dále provádí hodnocení škol a studijních oborů a rovněž tak závěrečné hodnocení žádostí o udělení titulu EUR ING.

Cílem Komise celoživotního vzdělávání inženýrů (CPD) je podporovat pokračující vzdělávání inženýrů a iniciovat systémy celoživotního vzdělávání v členských zemích.

Vzhledem k úsilí FEANI o utvrzování partnerství inženýrské obce s výkonnými politickými orgány v Evropě je v Bruselu zřízena Komise pro evropské záležitosti (EAC).Tato komise je v pracovním kontaktu s Evropskou komisí a dalšími politickými orgány a dalšími politickými orgány Evropské unie.


Zpět na welding.czlogo welding.cz