123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

Evropská svářečská federace
European Welding Federation (EWF)

(www.ewf.be)

EWF je sdružením tvořeným vždy jen jednou členskou organizací ze států EU a států EFTA. Přijaté státy mimo tuto oblast mohou mít status pozorovatele.

EWF byla ustavena k 1.lednu 1992, aby převzala a rozvíjela úlohy dříve zajišťované Evropskou radou pro spolupráci ve svařování (ECCW), která působila od roku 1974.

Hlavní cíle EWF jsou:

 • hájit zájmy evropského svářečského společenství,

 • vytvořit spojení s úředními organizacemi EU a EFTA a pomáhat jim při práci, např. při normalizaci,

 • poskytovat možnost výměny vědeckých a technických informací,

 • přispět k odstraňování technických překážek,

 • zavést řád a systém do jednotného výcviku, zkoušek a certifikace osob a podporovat zaměstnanost

 • pověřit členské národní organizace vypracováním systému kvalifikace personálu,

 • připravit jednotné předpisy a doporučení pro výcvik osob,

 • podporovat a přispět k evropské spolupráci ve výzkumu ve svařování,

 • řídit programy evropských svářečských konferencí a dalších odborných akcí evropského významu.

EWF zastřešuje svými členskými organizacemi tyto technologické oblasti:

 • metody svařování, tvrdé a měkké pájení, mikrospoje, lepení,

 • související procesy tepelné dělení, povrchové vrstvy, zpracování,

 • materiály kovy, keramika, plasty, komposity

 • příbuzné technologie, technologické projekty a konstrukční provedení

 • zkoušky s porušením i bez porušení,

 • ochrana zdraví a bezpečnosti práce, ochrana životního prostředí,

 • výcvik v použití výpočetní techniky, školení,

 • výrobní technika plánování a řízení výroby, procesy, uplatnění robotů, automatizace, výroba, technologie, výcvik.

Aktivity EWF zajišťují technické výbory a pracovní skupiny tvořené odborníky z členských organizací, z průmyslových podniků a z dalších technických a vědeckých organizací.

EWF pravidelně informuje národní a evropské ústřední orgány o výsledcích své činnosti. Zvláště úzké vztahy byly vytvořeny s evropskými normalizačními organizacemi CEN a CENELEC.

EWF je řízena radou reprezentující všechny členské státy a také vedoucí svářečské organizace v Evropě.


Zpět na welding.czlogo welding.cz