123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

Česká svářečská společnost


 • je dobrovolnou, nezávislou, nepolitickou organizací sdružující jednotlivce a organizace zajímající se o stav, úroveň a rozvoj svařování, navařování, pájení, tepelného dělení a příbuzných technologií.

 • má ca 700 individuálních členů a ca 40 spolupracujících organizací podniků.

 • působí na území České republiky, sídlem Společnosti je Praha.

 • je samostatnou právnickou osobou s právní subjektivitou. Společnost se může sdružovat s jinými vědeckotechnickými společnostmi a právnickými subjekty za účelem prosazování společných zájmů.

 • je členem Mezinárodního svářečského institutu IIW.

 • je členem Evropské federace národních inženýrských asociací FEANI.

 • je jako pozorovatel v Evropské svářečské federaci EWF

 • uzavírá dohody se sesterskými organizacemi v sousedních státech

Česká svářečská společnost se soustřeďuje na tyto aktivity:

 • Účast a činnost ve specializovaných odborných skupinách podle zájmu a aktivity jednotlivých členů (např. specializovaná skupina pro ocelové konstrukce, specializovaná skupina pro obloukové svařování a další).

 • Specializované aktivity pro členy i nečleny ČSvSp (např. Mezinárodní konference Welding Brno a další).

 • Specializované výstavy technologie svařování a svařovacích zařízení.

 • Tvorba a výklad norem a vládních vyhlášek týkajících se svařování.

 • Vydávání informačních publikací zabývajících se novými svařovacími technologiemi a zařízeními.

 • Organizace návštěv výstav souvisejících se svařováním.

 • Angažovanost v odborných komisích IIW (zástupci jako delegáti, experti, pozorovatelé)

 • Činnost ve specializovaných komisích IIW (výkonní representanti, experti a pozorovatelé).

 • Činnost v normalizačních komisích.

 • Poradní a konzultační aktivity a služby ve svařování pro členy i nečleny ČSvSp.


Další podrobnosti naleznete na stránkách společnosti

Zpět na welding.cz
logo welding.cz