123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

Česká svářečská společnost ANB

byla založena jako sdružení právnických osob.
Sídlo sdružení je 160 75 Praha 6, Velflíkova 4
(www.cws-anb.cz)

Posláním společnosti je
 • vykonávání statutu ANB (Autorized National Body) podle směrnic mezinárodních organizací (EWF, IIW a dalších) a zajištění činností z toho vyplývajících,

 • vytváření podmínek pro činnost a výkon kvalifikace a certifikace svářečského personálu podle požadavků příslušných norem a návazných dokumentů EWF a IIW a pro personál z oblastí plastů podle vlastních standardů,

 • metodické sjednocování školení a zkoušek svářečského personálu včetně vydávaných dokladů a

 • zajišťování harmonizace ve vzdělávání svářečského personálu na všech úrovních v ČR v souladu a jednotě s evropskými a dokumenty a v souladu s připravovaným vstupem ČR do EU.

Pro výkon těchto činností mají pro Společnost vysokou důležitost zejména:

 • Členství v IAB (International Autorisation Board)

 • Pověření jako autorizovaný národní orgán (ANB) pro zkoušky svářečského personálu od EWF/EOTC, IIW

 • Pověření jako akreditovaný certifikační orgán c.3032 od Českého institutu pro akreditaci

 • a řada dalších

Podrobnosti naleznete na stránkách Společnosti

Členové sdružení:
 • Česká svářečská společnost, Praha
 • Škoda-Welding, s. r. o., Plzeň
 • DOM ZO 13, s. r. o., Česká Třebová
 • TDS Brno, Brno
 • Český svářečský ústav, s. r. o., Ostrava
 • UNO Praha, s. r. o., Praha
 • SVÚM, a. s., Praha
 • SVV Praha, s. r. o., Praha
 • Český lodní a průmyslový registr, s. r. o., Praha
 • ITI-TÜV, s. r. o., Praha

Zpět na welding.czlogo welding.cz